Ympäristö


Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin pitää ohjata niin valtion kuin kuntien päätöksentekoa.

- Ympäristön hyvinvointi on myös niin pito- kuin vetovoimatekijä, Järvenpään kaupungin on tuettava alueen yrittäjiä kaikessa toiminnassaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. 

Luonnon monimuotoisuuden säilymisestä huolehtiminen. Tuusulanjärven kunnosta huolehtiminen, hyvät pyörä- ja kävelytiet, lähiliikuntapaikat. 

 Ympäristön ja käyttäjien hyvinvoinnista lähtevät ratkaisut - näillä pääsemme jo pitkälle. 

- Tein  kesällä 2018, Järvenpää hiilineutraaliksi 2035 -aloitteen, sekä saman vuoden joulukuussa aloitteen hiilineutraalin tiekartan tekemisestä ympäristötavoitteidemme tueksi. Molemmat hyväksyttiin valtuustossa osaksi strategiaamme. 

- Tällä valtuustokaudella kannatin aloitetta jossa tavoite hiilineutraaliudesta on asetettu vuoteen 2028. On perusteltua aikaistaa sitä.

Resurssiviisaustiekartta on merkittävä tekijä ympäristötavoitteiden arvioinnissa ja muokkaamisessa ja sitä on arvioitava jatkuvasti tavoitteiden ja mittareiden osalta.  

Tässä muutama kirjoitus matkan varrelta:

Hyvä elämä 

Oikeus olla minä koko elämän ajan. 

Lapsille ja nuorille on taattava mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat elämään perheen varallisuudesta riippumatta.

- On huolehdittava koulutuksen kautta henkilöstön osaamisesta niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa kuin sotessa, että he tunnistavat lasten ja nuorten erityisiä tarpeita. Erityisesti Nepsy-osaamista on lisättävä. (Neuropsykiatriset vaikeudet).

- Hoitopolkujen on oltava sujuvia sekä ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuutta parannettava. 

- Nuorten ääni on saatava yhä paremmin kuuluviin. 

- Kunnan palvelujen on elettävä ajassa ja kehitettävä yhä uusia keinoja tukea nuoria ja lapsia kaikessa arjen toiminnassa, koulusta vapaa-aikaan ja harrastuksiin. 

- Ennaltaehkäisy  mielenterveyden haasteissa pitää saada paremmin resursoitua kunnassa. 

Kaiken arjen ja elämän keskellä, kulttuurin merkitys ihmisten  hyvinvoinnille on valtavan suuri, lapsesta saakka. 

Kulttuuri on pidettävä kaikkien ulottuvissa. 

Päättäjinä kunnassa voimme vaikuttaa siihen, miten resursoimme palvelut, miten huomioimme koko ihmisen elämänkaaren mahdollisimman hyvin. Miten panostamme ennaltaehkäisyyn sekä pidämme kaikki mukana. 
Tässä muutama kirjoitukseni aiheesta:

Terveys ja hyvinvointi 

Oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluu kaikille. 

- Varallisuus ei saa määrittää hoidon laatua eikä sen saatavuutta.

- Hoidon on oltava oikea-aikaista ja riittävää.

- Hoitopolkujen on oltava selkeitä ja ajantaisia. 

- Oikeus saada apua ja tukea mielenterveyden haasteisiin silloin kun tukea tarvitsee.

- Ikä-ihmisten elämänlaadun varmistamiseksi tarvitsemme parempaa resursointia ei pelkästään hoitohenkilökuntaan, vaan hyvinvointipalveluihin ja ennaltaehkäiseviin tukitoimiin ikääntyvän väestön tueksi. 

-  Henkilöstön on saatava ammattitaitonsa tueksi riittävästi laadukasta koulutusta. 

Olen kirjoittanut useamman kirjoituksen Keusotesta ja sen budjetoinnista, 

Kaikki Keusote-kirjoitukset löytyvät "poliittisia puheenvuoroja" osiosta.