Ympäristö


Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin pitää ohjata niin valtion kuin kuntien päätöksentekoa.

- Ympäristön hyvinvointi on myös niin pito- kuin vetovoimatekijä, Järvenpään kaupungin on tuettava alueen yrittäjiä kaikessa toiminnassaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. 

Luonnon monimuotoisuuden säilymisestä huolehtiminen. Tuusulanjärven kunnosta huolehtiminen, hyvät pyörä- ja kävelytiet, lähiliikuntapaikat. 

 Ympäristön ja käyttäjien hyvinvoinnista lähtevät ratkaisut - näillä pääsemme jo pitkälle. 

- Tein  kesällä 2018, Järvenpää hiilineutraaliksi 2035 -aloitteen, sekä saman vuoden joulukuussa aloitteen hiilineutraalin tiekartan tekemisestä ympäristötavoitteidemme tueksi. Molemmat hyväksyttiin valtuustossa osaksi strategiaamme. 

Resurssiviisaustiekartta on merkittävä tekijä ympäristötavoitteiden arvioinnissa ja muokkaamisessa ja sitä on arvioitava jatkuvasti tavoitteiden ja mittareiden osalta.  

Hyvä elämä 

Oikeus olla minä koko elämän ajan. 

Lapsille ja nuorille on taattava mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat elämään perheen varallisuudesta riippumatta.

Kaiken arjen ja elämän keskellä, kulttuurin merkitys ihmisten  hyvinvoinnille on valtavan suuri, lapsesta saakka. 

Kulttuuri on pidettävä kaikkien ulottuvissa. 

Päättäjinä kunnassa voimme vaikuttaa siihen, miten resursoimme palvelut, miten huomioimme koko ihmisen elämänkaaren mahdollisimman hyvin. Miten panostamme ennaltaehkäisyyn sekä pidämme kaikki mukana. 
Terveys ja hyvinvointi 

Oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluu kaikille. 

- Varallisuus ei saa määrittää hoidon laatua eikä sen saatavuutta.

- Hoidon on oltava oikea-aikaista ja riittävää.

- Hoitopolkujen on oltava selkeitä ja ajantaisia. 

- Ikä-ihmisten elämänlaadun varmistamiseksi tarvitsemme parempaa resursointia ei pelkästään hoitohenkilökuntaan, vaan hyvinvointipalveluihin ja ennaltaehkäiseviin tukitoimiin ikääntyvän väestön tueksi. 

-  Henkilöstön on saatava ammattitaitonsa tueksi riittävästi laadukasta koulutusta. 

- Mielenterveyspalvelujen reusrsointi on koko maassa alimitoitettu.