Poliittiset arvot ja tavoitteita niiden saavuttamiseksi


Ympäristö


Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin pitää ohjata niin valtion kuin kuntien päätöksentekoa, tämä on myös Järvenpäässä yhä paremmin nostettava kaikessa päätöksenteossa keskeiseksi tekijäksi. 

- Ympäristön hyvinvointi on myös niin pito- kuin vetovoimatekijä, Järvenpään kaupungin on tuettava alueen yrittäjiä kaikessa toiminnassaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. 

- Luonnon monimuotoisuuden säilymisestä huolen pitäminen, Tuusulanjärven kunnosta huolehtiminen, hyvät pyörä- ja kävelytiet, lähiliikuntapaikat. Ympäristön ja käyttäjien hyvinvoinnista lähtevät ratkaisut - näillä pääsemme jo pitkälle. 

- Tein kuluneella valtuustokaudella, kesällä 2018, Järvenpää hiilineutraaliksi 2035 -aloitteen, sekä saman vuoden joulukuussa aloitteen hiilineutraalin tiekartan tekemisestä ympäristötavoitteidemme tueksi. Molemmat hyväksyttiin valtuustossa osaksi strategiaamme.

Nyt meillä on Järvenpäässä resurssiviisaustiekartta jonka avulla tavoitteita ympäristön hyvinvoinnille on helpompi asettaa sekä tarkastella, ja pitää huolta, että ne toteutuvat. 

- Tavoitetta hiilineutraaliudesta on kirittävä ja tarkasteltava, ja seuraavalla valtuustokaudella on pohdittava mahdollisuutta tuoda se vuoteen 2030.

Resurssiviisaustiekartta on merkittävä tekijä ympäristötavoitteiden arvioinnissa ja muokkaamisessa ja sitä on arvioitava jatkuvasti tavoitteiden ja mittareiden osalta.  

Tässä muutama kirjoitus matkan varrelta:

Hyvä elämä kuuluu kaikille, ei harvoille

Oikeus olla minä koko elämän ajan. 

Lapsille ja nuorille on taattava mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat elämään perheen varallisuudesta riippumatta. Laadukas varhaiskasvatus jokaiselle lapselle tukee tätä tavoitetta.

- Nuorten ääni on saatava yhä paremmin kuuluviin. Kunnan on löydettävä yhä uusia keinoja tukea nuoria ja lapsia kaikessa arjen toiminnassa, koulusta vapaa-aikaan ja harrastuksiin. 

- Ennaltaehkäisy  mielenterveyden haasteissa pitää saada paremmin resursoitua kunnassa. 

Kaiken arjen ja elämän keskellä, kulttuurin merkitys ihmisten  hyvinvoinnille on valtavan suuri, lapsesta saakka. 

Kulttuuri on pidettävä kaikkien ulottuvissa. 

Päättäjinä kunnassa voimme vaikuttaa siihen, miten resursoimme palvelut, miten huomioimme koko ihmisen elämänkaaren mahdollisimman hyvin. Miten panostamme ennaltaehkäisyyn sekä pidämme kaikki mukana. 
Tässä muutama kirjoitukseni aiheesta:

Terveys ja hyvinvointi 

Oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluu kaikille. 

- Varallisuus ei saa määrittää hoidon laatua eikä sen saatavuutta.

- Hoidon on oltava oikea-aikaista ja riittävää.

- Oikeus saada apua ja tukea mielenterveyden haasteisiin on osa laadukkaita sote-palveluja.

- Ikä-ihmisten elämänlaadun varmistamiseksi tarvitsemme parempaa resursointia ei pelkästään hoitohenkilökuntaan, vaan hyvinvointipalveluihin ja ennaltaehkäiseviin tukitoimiin ikääntyvän väestön tueksi. 

Olen kirjoittanut useamman kirjoituksen Keusotesta ja sen budjetoinnista, viimeisimpänä palkkausjärjestelmän epäkohdista. 

Kaikki kirjoitukset löytyvät "poliittisia puheenvuoroja" osiosta.