Lapset, nuoret ja köyhyys.

30.03.2019

Köyhyys Suomessa on lisääntynyt.

Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt huomattavasti.

Lapsiperheköyhyys oli pienimmillään ennen 1990-luvun lamaa ja on kasvanut silloisesta noin 55 000 tuhannesta lapsesta tämän päivän 150 000 lapseen.

Yksinhuoltajaperheet ovat heikoimmassa asemassa kaikilla köyhyysmittareilla mitaten.

Kirjoitin Sitran tulevaisuusbarometristä yhteenvedon muutama viikko sitten, barometrissä käy hyvin ilmi miten köyhyys vaikuttaa ihmisen tulevaisuuden uskoon. Mainitsin toimenpiteitä joilla voimme pyrkiä katkaisemaan köyhyyden ketjun periytymistä sekä vähentää eriarvoistumista.

"Köyhyyden ketjun katkaiseminen on olennaista ja siihen voimme vaikuttaa päätöksillä, jotka tukevat mahdollisimman tasa-arvoista elämää lapsuudesta alkaen. Yhteiskunnan tuella ja tarjoamalla turvaverkolla on suuri merkitys siinä, miten me pärjäämme elämän kriiseissä ja pudotuksissa - riittävän resursoidut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Lasta ja nuorta kasvussa tukevat mm. subjektiivinen päivähoito-oikeus, maksuton toisen asteen koulutus ja harrastustakuu."

https://mimmilauniala.cms.webnode.fi/l/havaintoja-sitran-tulevaisuusbarometrista-mita-suomalaiset-tulevaisuudelta-toivovat/

Vasemmiston konkreettisia tavoitteita seuraavalla vaalikaudella ovat

1. Yksinhuoltajan lapsilisän korotus 50 eurolla (tämä maksaisi 77 miljoonaa euroa ja nostaisi 5000 lasta sekä 1300 aikuista).

2. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista ja ryhmäkokojen pienentämistä (25miljoonaa euroa, sisältää varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämisen).

3. Maksuton toinen aste (kustannus n. 100 miljoonaa).

Nostaisin palvelujen näkökulmasta esiin myös meidän neuvolajärjestelmän, tarpeen sen yhä parempaan resursointiin.

Kouluterveydenhuolto on erinomainen matalan kynnyksen palvelu, jonka avulla voimme tukea lapsia ja nuoria sekä perheitä.

Lisäksi nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja pitäisi olla tarjolla jokaisessa kunnassa ja se pitäisi saattaa lakisääteiseksi.

Omassa kotikaupungissani Järvenpäässä on 13-18 vuotiaille matalan kynnyksen palvelu Nuovo. Toiminnan tavoitteena on auttaa nuoria erilaisissa mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvissä ongelmissa. Palvelu on maksuton. Nuori voi varata ajan netissä psykiatriselle sairaanhoitajalle, joka tarvittaessa konsultoi lääkäriä. Vanhempi voi myös halutessaan varata ajan, ja perhe voi myös käydä myös yhdessä keskustelemassa. Palvelu ei vaadi lähetettä, pelkkä yhteydenotto riittää.

Tämä erinomainen matalan kynnyksen palvelu ei ole lakisääteinen ja harvoissa kunnissa tarjolla.

Lopuksi: tarvitsemme näiden konkreettisten toimenpiteiden lisäksi hallituksen, jonka pyrkimys on aidosti vähentää köyhyyttä ja eriarvoistumista, eikä tee kuten edellinen teki, heikensi pienituloisten asemaa entisestään.