Hoitajapulaan ratkaisuja

05.12.2021

Hyväksymmekö jatkuvan hoitajapulan ja työolojen haasteet vai lähdemmekö etsimään ratkaisuja?

Vaihtoehtona on muuttaa palkkausta ja työoloja, ja on jo kiire tehdä kestäviä ja hyviä ratkaisuja.

Työmarkkinaosapuolet sopivat tulevasta keskitetystä palkkaratkaisusta valtakunnallisesti, mutta palkkaluokkia voi mainiosti nostaa kunnan tai kuntayhtymän sisällä ilman valtakunnallista ratkaisua.

Olen monesti kirjoittanut Keusote kuntayhtymän haasteista, myös palkkojen harmonisoinnista, jossa valittiin mennä matalien palkkaluokkien mukaan. Valinta olisi voinut olla myös korkeimmat palkkaluokat.

https://www.mimmilauniala.net/l/keusoten-palkkausjarjestelma/

Yksinään  palkkaus ei ratkaise  hoitajapulaa, mutta on merkittävä osa ratkaisua.

Hoitajamitoitus kiristyy lakimuutosten myötä tammikuussa 2022

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon lakisääteinen henkilöstömitoitus nousee asteittain, ja tulee varmasti olemaan todella haasteellista turvata riittävä työntekijämäärä

Siirtymä kulkee laissa seuraavalla tavalla

1.10.2020 vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti.

2021 vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohti

2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti

1.4.2023 vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti

Ratkaisuja, jotta saamme tämän hoitajapulan keskellä työntekijöitä palkattua:

  • Hoitajavakansseja on oltava riittävästi, vakituisia työntekijöitä on oltava riittävästi yksiköissä. 
  • Palkkaluokkia voi ja pitää myös nostaa, se ei vaadi erillistä työmarkkinaratkaisua. Se vaatii realistista budjetointia.
  • Työolojen merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille on valtavan suuri ja niiden parantaminen suunnitelmallisesti, tietopohjaisesti ja hyvin, on valintakysymys.
  • Opiskelijoiden ohjaaminen ei saa kaatua hoitohenkilökunnan päälle, vaan opiskelijoiden on saatava riittävä valmius perusasioista jo ennen harjoittelua koulun puolelta.

Aivan liian suuri osa perustyön opettamisesta on siirretty kouluista hoitohenkilökunnan vastuulle, maksutta. Työssä opastaminen on huomioitava henkilöstöresurssissa ja siitä pitäisi maksaa myös korvausta. Ohjaaminen on vaativaa, ja työpaikkaohjaajien vastuulla on laajasti se, millaisia terveydenhuollon ammattilaisia meillä tulevaisuudessa on.

Jatkuvan muutoksen keskellä olevat työntekijät tarvitsevat hyvää ja selkeää johtamista, hyvää työterveyshuoltoa, hyvä resurssit ja matalan kynnyksen tukea haasteita kohdatessaan.

On hyvää edistystä, että tammikuusta 2022 lähtien Keusoten työntekijöillä on käytettävissä laajempi työterveyshuollon palvelu

Keusoten aloittaessa toimintansa 2019 valittiin Järvenpään malli, eli mahdollisimman suppea työterveyshuollon palvelu ja esimerkiksi Tuusulan kunnasta Keusoteen siirtyneillä työntekijöillä työterveyshuollon palvelut supistuivat.

(Myös Järvenpään kaupunki on tehnyt käännöksen työterveyspalvelujen tarjoamisessa ja vuoden 2021 alusta saakka on se ollut käytettävissä myös sairaudenhoidon osalta.)

Lakisääteinen minimi työterveyshuollolle on erittäin suppea, siihen kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset kuten työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteyttä työhön.

Kun sairauksien hoito ei ole osa työterveyshuollon palveluja ja hoidetaan muualla, on ihmisten työkyvyn tukeminen pian pirstaloitunutta, ja työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin ei päästä ajoissa puuttumaan tai tarjoamaan ennaltaehkäisevää tukea. 

Työntekijän hyvinvoinnin tukeminen on järkevää kaikista näkökulmista, niin talouden, organisaation kuin työntekijän oman vastuun näkökulmasta.

Lisää siis palkkaa ja lisää työhyvinvointia!


Vasemmistoliiton Sote-vaaliohjelma on luettavissa täältä  https://vasemmisto.fi/sotevaaliohjelma-2022/</p>

(Edit. Lisätty linkki Vasemmiston vaaliohjelmaan 7.12 klo 11.30)