Ehdolla 2021!

02.04.2021

Maailma muuttuu kun sitä muutetaan - keinoksi valitsen yhteistyön

Kovin maailmaa syleilevä ilmaisu. 

Poimin lauseen toissakeväänä kirjoittamastani blogista, jossa arvioin valtuustokauden puolivälissä, että miten on mennyt?

https://www.mimmilauniala.net/l/kuntavaaleista-on-nyt-kaksi-vuotta-missa-mennaan/

Olen toiminut erilaisissa luottamustehtävissä vuodesta 2012 lähtien. Esimerkiksi sote-lautakunnassa olin jäsenenä kuusi vuotta ja valtuutettuna olen nyt toiminut yhden kokonaisen valtuustokauden, kaupunginhallituksessa kaksi vuotta.

On mielenkiintoista, etuoikeutettua ja haasteellista saada olla mukana. 

Meitä valtuutettuja ohjaa päätöksenteossa kaupungin strategia johon tavoitteet ja talous ovat sidottuja. Joskus asiat vievät vuosia toteutua ja toisinaan muutokset ovat pieniä, toisinaan suuria. 

Tässä esimerkkinä kuluneelta valtuustokaudelta kaksi tekemääni muutosesitystä valtuustosta. Toinen suurempi, toinen pienempi. Molempia pidän tärkeinä. 

  • Järvenpää tavoittelee hiilineutraaliutta 2035 hyväksyttiin äänestyksen jälkeen kaupungin tavoitteeksi.

  • "Järvenpää edistää maapoliittisen ohjelman toteuttamisessa myös asuinalueiden sosiaalista kestävyyttä" hyväksyttiin äänestyksen jälkeen lisättäväksi maapoliittiseen ohjelmaan.

Mielipidekirjoituksilla ja valtuuston puheenvuoroilla ei muuteta rakenteita eikä luoda pysyviä muutoksia. Ne ovat arvokkaita ja tarpeellisia kertomaan tavoitteistamme ja arvoistamme sekä toimivat keskustelun herättäjinä. Kun tavoite on tuotu julki, alkaa työ sen eteen.

Eriävä mielipide on tärkeä jättää päätöksenteon yhteydessä, jos tehdään selkeästi omien arvojen vastaisia päätöksiä, mutta muutoksen tai vaikuttamisen työkalu eriävä mielipide ei ole.

Kuntapäättäjän tärkein työkalu muutoksen tekemiseksi on tehdä vaikuttamistyötä lautakunnassa, valtuustossa tai hallituksessa. Perustella näkemyksensä muille ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Ilman yhteistyötä yli puoluerajojen harvoin saa muutoksia aikaan, ja helpompaa se yhteistyö on, mitä enemmän me päättäjät käymme arvoista ja tavoitteista keskustelua.

Suuri osa kunnan palveluista on lakisääteistä toimintaa, eli kunnan on on ne lain mukaan järjestettävä. Esimerkiksi koulut, päiväkodit, terveydenhuolto ja kirjasto ovat lakisääteisiä toimintoja. Lisäksi me teemme paljon kaupungin strategiaan pohjautuvia arvovalintoja. Monelta osin se miten paljon päätämme panostaa kulttuuriin ja elämyksiin, hyvinvointiin ja ennaltaehkäisyyn, on arvovalinta, ei lakisääteistä.

Kuntapäättäjän roolia voi määritellä monesta näkökulmasta, mutta tärkein päättäjän tehtävä on pitää huolta, että asukkaat saavat tarvitsemiaan palveluja arjen tueksi, ja saavat elää mahdollisimman hyvää elämää juuri täällä Järvenpäässä.

Jos me julkisessa keskustelussa keskitymme lähinnä hyökkäämään toistemme kommentteihin ja syyttelyyn, jää todennäköisesti keskustelua seuraavilta kuntalaisilta pimentoon se kuinka paljon yhteistyötä kuitenkin tehdään jatkuvasti ja monella eri tasolla. 

Olen oppinut valtavan paljon uutta näiden vuosien aikana

ihan vain jo sen takia, että kuuntelen myös mitä muilla on sanottavana - tämä on vaatinut opettelua. Olen oppinut perustelemaan  omia näkemyksiäni yhä paremmin muille päättäjille,  ja oivallan aina uudestaan miten merkityksellistä on peilata omia näkemyksiä myös itselleen. Arvostan tietoa ja tutkimusta yhä enemmän, sen pohjalta päätöksiä tehdään. 

Olen oivaltanut jotakin siitä mitä kaksoisjohtaminen kunnassa tarkoittaa ja mitä se parhaimmillaan voi olla - on miellyttävää perehtyä päätettävissä olevaan asiaan, kun siitä on viranhaltijatyönä valmisteltu esittely jossa on hyvät pohjatiedot, nykyhetki, useampi kuin yksi vaihtoehto tavoitetilan saavuttamiseksi sekä vaikutusten arviointi tehty. 

Uskon, että olemme vahvasti matkalla kohti kansalaisyhteiskuntaa, tässä matkalla on opittava olemaan yhä avoimempi ja tuomaan päätöksenteon rakenteet yhä näkyvämmäksi kaupunkilaisille. Tällä matkalla haluaisin pysyä mukana ja jatkaa työskentelyäni valtuustossa. 

Miten kaipaisinkaan sanoa tähän, että nähdään toreilla, tule teltalle moikkaamaan ja höpötellään hetki.

Onneksi telttailun aika vielä tulee!

Edit. muokattu 5.4.2021  muutamia sanoja kappaleesta "kuntapäättäjän tärkein työkalu", väärä versio oli lipsahtanut aiemmin sivuille.