Kuntavaaleista on nyt kaksi vuotta, missä mennään?

12.06.2019

Välillä on hyvä katsoa myös taaksepäin ja tarkastella, mitä olen kuntavaaleissa 2017 luvannut tavoitella sekä pyrkiä edistämään, tullessani vaaleilla valituksi päättäjäksi. Ihminen tottuu asioihin ja monella tavoin tähän päättäjänä oloon on tottunut, myös rutiineja on muodostunut. Puheenvuoron pitäminen valtuuston kokouksessa ei enää nosta pulssia niin korkealle kuin ennen.

Toisaalta taas, nöyryys on myös lisääntynyt matkan varrella. Minut on tosiaan edustuksellisessa demokratiassa valittu päättämään asioista, siinä on valtava vastuu. Joidenkin asioiden kohdalla on haastavaa tehdä valinta, miten valitsen vaihtoehdoista varmasti kuntalaiselle parhaimman, miten minä äänestän tästä?

Joten, perehdyn. Puntaroin joka kulmasta käsittelyssä olevaa aihetta, jotta kun on päätöksenteon aika, voin ja kykenen myös perustelemaan linjaukseni.

Toisaalta taas, olemme valtuustoryhmänä muutaman kerran pyytäneet myös neuvottelutaukoa valtuuston kokouksessa, kun olemme ensin kuunnelleet päätöksessä olevan asian esittelyn.

Näen, että osana hyvää päätöksentekoa, on tärkeää kyetä myös annettujen tietojen ja faktojen valossa uudelleen arvioimaan omia linjauksiaan kun on päätöksenteon aika.

Valtuustoryhmämme on keskinäisen yhteistyön lisäksi keskittynyt tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen, neuvottelemaan sekä luomaan hyviä ratkaisuja. Demokratiassa kukaan ei yksin tee päätöksiä.

Ohjenuorana meillä ryhmänä on Järvenpään Vasemmiston kuntavaaliohjelma viime kunnallisvaaleista vuodelta 2017

https://jarvenpaanvasemmisto.fi/node/133?fbclid=IwAR09AvlFkvnA2lSHNWcYb3eboxdno1ClZmEooJQfI1xYwY3O7QCLUTPJuYw

Jos nostaisin yhden kohdan kuntavaaliohjelmastamme, nostaisin tämän.

"Meidän lapsemme tekevät tulevaisuuden päätökset. Ei ole yhdentekevää, miten seuraavat sukupolvet kasvavat. Lapsista ja nuorista säästäminen on sekä typerää että vastuutonta."

Se on totta, eikä siinä ole turhia kiertoilmaisuja.

Järvenpää valitsi lopettaa subjektiviisen päivähoito-oikeuden sekä suurentaa ryhmäkokoja, pakkoa ei ollut. Tätä päätöstä vastustimme. Nyt näyttää onneksi siltä, että uusi hallitus on subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamassa sekä puuttumassa ryhmäkokoihin.

Oma lupaukseni vaaleissa oli

"Lupaan jatkaa työtäni eriarvoisuuden vähentämiseksi"

ja tämä lause on säilynyt omana ohjenuorana.

 vaaliteemojani kuntavaaleissa olivat myös:

- Kaikille lapsille hyvät eväät elämään.

- Nuoret ovat voimavara

- Jokaisella on oikeus hyviin palveluihin.

- Hyvä ympäristö ja liikenne- HSL

- Järvenpää - rento ja turvallinen kulttuurikaupunki.

Nuorten ääni paremmin kuuluviin päätöksenteossa, on asia jota koen että pitäisi voimakkaammin edistää. Nuorisovaltuusto edustaa vain osaa nuorista, miten varmistaa laajemmin nuorten äänten kuuluminen? Tässä on yhä paljon työsarkaa 

Henkilöstön hyvinvointi, lasten ja nuorten hyvinvointi. HSL-selvitys, yhtiöiden säästötavoitteiden toteutuminen. Edellä mainittuja olemme valtuustoryhmänä säännöllisesti seuranneet ja niiden perään kyselleet.

Henkilökohtaisesti konkreettisin asia jonka olen valtuutettuna tehnyt, on esitys Järvenpään hiilineutraaliustavoitteen aikaistamisesta vuoteen 2035. Esitys voitti äänestyksen kautta, ja on nyt linjassa Uudenmaan hiilineutraaliustavoitteiden kanssa. Suomen vasta valittu hallitus on iloksemme valinnut tämän saman tavoitteen. Pieni, suuri kirjaus, jolla on suuria vaikutuksia.

Kulttuurin merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on valtava, ja itselleni se on monella tavoin konkretisoitunut viime vuosien aikana. On tärkeää vahvistaa Järvenpään juuri hyväksytyssä strategiassakin mainittua asiaa,

"Kulttuuri on jokaisen oikeus"

Asia johon kunta voi omillaan toimillaan huomattavan paljon vaikuttaa.

Koen suurta kiitollisuutta kun voin sanoa; tämä kiehtova, antoisa, haastava ja aikaa vievä työni jatkuu, niin kaupunginhallituksen jäsenenä, valtuutettuna kuin valtuustoryhmän jäsenenä.

Maailma muuttuu kun sitä muutetaan- keinoksi valitsen yhteistyön.