Kannaotto investointiohjelman karsintaan. Vas, Sdp, Vihreät ja Järvenpää plus. 

11.11.2023

Estääkö veropeikon pelko vastuullisen taloudenpidon?(Julkaistu myös Keski-Uusimaa -lehdessä tänään 11.11.2023)

Tulevana maanantaina Järvenpään kaupunginvaltuustossa tehdään valtuustovuoden tärkeimpiä päätöksiä. Päätämme ensi vuoden veroperusteista, talousarviosta, taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2027 sekä investointiohjelmasta vuosille 2024-2033. Nämä ovat usein loppuvuoden rutiinipykäliä, mutta tällä kertaa valtuusto on erikoisen päätösesityksen edessä.

Kaupunginhallituskäsittelyssä kävi nimittäin niin, että Kokoomuksen ja Perussuomalaisten johdolla hallituksen enemmistö esittää kaupunkimme taloutta tasapainotettavaksi painamalla hätäjarrua investointeihin sekä lisäsäästöjä tekemällä. 

Käytännössä hallituksen enemmistö käveli kaupunginjohtajan budjettiesityksen yli.

Erityisen ongelmallista kaupunginhallituksen muutetussa esityksessä on se, että valtuuston odotetaan päättävän investointien karsimisesta 40 miljoonalla vuosilta 2024-2027 tietämättä ollenkaan mitä nämä karsittavat investoinnit tulisivat olemaan. Tämä esitys ei ole virkamiesten valmistelema, emmekä valtuutettuina pysty millään tavalla arvioimaan tämän päätöksen vaikutuksia. 

Investointiohjelmamme on laadittu kymmenelle vuodelle ja nyt esitettävät karsinnat (ei siis siirrot) osuvat jo toteutus- ja rakentamisvaiheessa oleviin investointeihin. Pistetäänkö stoppi infran peruskorjaukselle? Tukahdutetaanko kaupungin kasvu laittamalla jäihin uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentaminen? Sössitäänkö yritysalueiden kehittäminen?Jos nämä eivät maistu, niin täytyy jättää Mankalan koulu peruskorjaamatta tai Kartanon koulun uudisrakennus rakentamatta. 

Mutta eihän ne vielä riittäisi. 

Mankalan koulun ja Kartanon koulun karsimisen lisäksi pitäisi löytää vielä ainakin 11 miljoonaa lisää karsittavaa.Investoinneista karsimisen lisäksi hallituksen esityksenä on tehdä vielä 200 000€ vuotuinen säästö toimintakatteeseemme vuodesta 2025 eteenpäin. Vaikka opetuksen ja kasvatuksen palvelualue on suljettu säästökohteista pois, ei kyseisten säästöjen löytäminen tule olemaan kivutonta. Leikataanko sitten hyvinvoinnin palvelualueella nuorisopalveluista, pidetäänkö uimahallia kiinni enemmän tai supistetaanko kirjastopalveluita? Kaupunkikehityksen palvelualueelta moisen summan leikkaaminen tarkoittaa väistämättä samalla tulonmenetyksiä. Sekin on oman oksan sahaamista, eli hölmöä.

Hallituksen esitys investoinneista säästämisestä lähtee siitä, että nyt päättäisimme periaatteellisesti karsia 40 miljoonaa investointeja seuraavalta neljältä vuodelta. Karsittavista investoinneista valtuusto päättäisi sitten virkamiesvalmistelun pohjalta myöhemmin, väistämättä vasta ensi vuoden puolella. 40 miljoonan nippasu hahmottomista investoinneista voi tuntua houkuttelevalta, kun vaihtoehtona on konkreettinen veronkorotus. 

Vaikuttaa siltä, että hallituksen enemmistön kaupunkimme talouden ja kehittämisen pyhin periaate on, että mitä muuta tahansa kunhan ei veronkorotuksia.

Emme ole kuulleet Kokoomukselta tai Perussuomalaisilta minkään näköisiä julkisia arvioita siitä, mistä nämä investointikarsinnat voitaisiin tehdä. Kun 40 miljoonan karsinnat muuttuvat kouluiksi, yritystonttien ja uusien asuinalueiden infraksi, onko valtuustolla edelleen halukkuutta karsimisiin? Jos on, miten ne vaikuttavat kaupunkimme veto- ja pitovoimaan? Ja jos ei, miten investoinneista säästämättä jääneet miljoonat sopeutetaan sitten toisella tavalla? Lomautuksilla? Irtisanomisilla?

Järvenpään taloutta on tasapainotettu jo useamman valtuustokauden ajan. 

Taloussuunnittelun taustalla vaikuttavat jo aiemmin päätetyt miljoonien sopeutustoimet. Säästöjä on etsitty kivien ja kantojen alta. Myös investointeja on karsittu.Vastuullista talouden johtamista ja kaupungin kehittämistä on tehdä päätöksiä parhaaseen tietoon ja ymmärrykseen perustuen. Investointiohjelman päätösesityksen osalta nämä ihanteet eivät nyt toteudu. Emme voi kannattaa tällaista politikointia.

Kannatammekin kaupunginjohtajan, huolellisen virkavalmistelun tuloksena esittämää vaihtoehtoa kaupunkimme talouden tasapainottamiseksi. Samalla kun tarkkaa taloudenpitoa jatketaan, korotamme kuntaveroprosenttia 7,61%:sta 7,8%:iin. Tällä turvaamme nykyisen palvelutasomme, mahdollistamme välttämättömät investoinnit, varmistamme kaupunkimme kasvun sekä kehityksen ja saamme taloutemme nopeammin kasvu-uralle.

Kuntaveron nostaminen on aina vaikea vaihtoehto. 

Nyt tilanne on kuitenkin se, ettei veronkorotusta voi jättää käyttämättä. Esitetty maltillinen veronkorotus aiheuttaisi esimerkiksi 50 000€ vuodessa tienaavalle 81€ lisämenoa vuodessa, eli 6,75€ kuukaudessa. Kokoomus ja Perussuomalaiset: onko todella niin, että veronkorotus on teille niin suuri peikko, että sen välttämiseksi olette valmiita riskeeraamaan kaupunkimme palvelut ja kehittymisen? Estääkö veropeikko vastuullisen taloudenpidon?

Järvenpää Plus, Sosialidemokraattien, Vasemmiston ja Vihreiden valtuustoryhmien puheenjohtajat:Mimmi Launiala (vas.)Tiia Lintula (vihr.)Jenni Marttinen (Plus)Satu Tuominen (SDP)