Vappupuhe 2017

01.05.2017

Vappupuhe

Hyvät järvenpääläiset, olen saanut kunnian toimia ammattiyhdistysliikkeen viestintuojana ja puhujana tänään täällä Järvenpään torilla. Kiitos siitä!


Toimin Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin pääluottamusmiehenä. Eli pienipalkkaisella naisvaltaisella alalla työntekijöiden edunvalvojana. Toivottavasti saan tässä puheenvuorossa avattua miten hoitoalalla voidaan, ja miltä asiat hoitajien suunnalta katsoen vaikuttavat.


Minulla ei ole valkolakkia päässä, sillä en ole ylioppilas. Luokittelen itseni duunariksi. Minulla on suomalainen, yleissivistävä ammatillinen koulutus.

Duunarilla on oikeus monipuoliseen ja laadukkaaseen opetukseen. Ammatillisesta koulutuksesta tehtävät leikkaukset kauhistuttavat minua. Mielestäni jo ennestään supistetusta lähiopetuksesta leikataan liikaa. Olen todella huolissani kuinka käy ammatillisen opetuksen yleissivistävyyden kun lukuaineista karsitaan ja painopiste siirtyy työn opetteluun ja työssä oppimiseen. Heikommin itseohjautuvat nuoret kärsivät ja koulutus muuttuu suppeammaksi. On kaikkien etu säilyttää koulutus yleissivistävänä ja laaja-alaisena myös ammatillisissa oppilaitoksissa. Lähiopetuksesta karsiminen näyttäytyy myös opetusvastuun siirtymisessä työpaikoille. Hoitoalalla opiskelevat lähihoitajaopiskelijat eivät saa kattavaa teoreettista opetusta harjoittelunsa tueksi ennen työharjoittelua. Opintoihin kuuluu useampi monen viikon työharjoittelu. Tämä kuormittaa ennestään ahtaalle puristettua henkilökuntaa. Kuten myös soveltuvuuskokeista luopuminen.

Ammattiliitto SuPer on toistuvasti vaatinut soveltuvuuskokeiden palauttamista lähihoitajaksi pyrkiville opiskelijoille. Kaikki eivät sovellu hoitajiksi.

Koulutusleikkaukset on peruttava.

Saimme lukea lehdistä että Kätilöopiston sairaala joudutaan kiireellisesti sulkemaan sisäilmavaurioiden takia. Useat työntekijät kärsivät vakavista oireista huonon sisäilman ja homeen takia. SuPerin pääluottamusmiespäivillä meille piti luennon työterveyshuollon- ja ympäristötieteiden professori Putus Turun yliopistolta. Hän esitteli SuPerin jäsenistölle tehdyn laajan kyselyn terveydellisestä oireilusta. Suurin osa vastaajista työskenteli vanhusten hoitolaitoksissa ja päiväkodeissa. Tutkimus on tuore. Kattava yhteenveto siitä julkaistaan lähiaikoina. Kyselyssä nousi esiin että astma on jäsenistöllä selvästi yleisempi lääkärin toteama sairaus kuin muussa aikuisväestössä vastaavalla otannalla. Esiin nousee monia muitakin tyypillisiä huonon sisäilman ja homeen aiheuttamia sairauksia kuten toistuvat poskiontelotulehdukset ja päänsärky. Näitä kaikkia esiintyy jäsenistöllä huomattavasti enemmän kuin muulla väestöllä. Ammattiliitto on Tehy on tehnyt vastaavan kyselyn ja tulokset ovat samansuuntaiset. Molemmissa kyselyissä astmaa on diagnosoitu vastaajien keskuudessa yli puolet enemmän valtaväestöön verrattuna. Tämä on yksi esimerkki siitä, millaisissa työolosuhteissa monet hoitajat päivittäin työskentelevät altistaen oman terveytensä. Osa niin pahasti että ovat menettäneet työkykynsä.

Julkisuuteen nousevat tapaukset kuten kätilöopiston sairaala ovat vain jäävuoren huippu. Tämä on tikittävä pommi minkä monessa muodossa tulemme löytämään edestämme. "Sisäilman kuuluu olla hajutonta ja huomaamatonta, professori muistutti"


Hyvät ystävät, pienipalkkaisia naisvaltaisia aloja on kyykytetty monesta suunnasta. Kentällä työskennellessä näkyvät koulutusleikkaukset, kunnissa tehdyt palvelutuotannon supistamiset ja pienennetyt resurssit. Työskentelyolosuhteet ongelmineen on huonot. Kaiken kruunaa kilpailukykysopimus eli KIKY. Kutsuisin itse sitä mielummin kiristäväksi kyykytykseksi. Pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen panos viennin nostamiseen, vai miten se menikään. Olin äskettäin luennolla jossa muistutettiin, että kikyä pitää arvostaa. Tässä runsaan osinkokevään keskellä se tuntuu hieman haasteelliselta, pahoittelut siitä.


Jalokivenä siellä kruunussa on Sote jonka ajatuksena oli yhtenäistää sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttää. Monet asiantuntijat ovat tyrmänneet uudistuksen nykymuodon jossa sitä ollaan viemässä läpi. Henkilöstön näkökulmasta voi miettiä kuinka suuri osa kolmen miljardin säästötavoitteesta on tarkoitus repiä henkilöstön selkänahasta. Veikkaisin että aika suuri. Olen tähän päivään mennessä kuullut monesti sanottavan että hoitohenkilökunta on turhaan huolestunut. Heidät siirretään liikkeenluovutuksella, vanhoina työntekijöinä maakuntiin.


Tästä siirrosta muutama mieleeni tullut huoli:


  • vaikka henkilöstö siirtyy maakuntiin vanhoina työntekijöinä, eivät he saa suojaa irtisanomisperusteita vastaan. YT -neuvotteluille ei ole mitään estettä.

  • Työehtosopimukset tulevat muuttumaan, palkkauksen ja työehtojen osalta siirrytään matalampitasoisiin, eli huonompiin. Huonompaan palkkaukseen ja huonompiin työehtoihin - siinä sivussa, tämä laskee myös ostovoimaa.


  • Työsuhteista tulee epävarmoja jatkuvasta kilpailutilanteesta johtuen. Tämä ei ole henkilöstön etu, eikä varmasti asiakkaidenkaan.


  • Mitä käy määräaikaisille työntekijöille, joita on todella paljon ? Tämä kysymys mietityttää minua ainakin paljon. Tuleeko meille joukko työntekijöitä, joilla on liuta 0-tuntisopimuksia.


  • Työttömien määrä tulee lisääntymään.


Hoitajien stressinsietokyky on melkoinen. Kiire itsessään ei väsytä niin kuin se, että työn joutuu tekemään vastoin omia eettisiä arvojaan.

On kova paikka todeta ettei pysty työssään pitämään kiinni niistä eettisistä arvoista joita on itselleen asettanut, joita koulutus on asettanut ja joihin oletetaan suomalaisen yhteiskunnan perustuvan. Toivon että jokainen päättäjä muistaa tämän kun päätöksiä tehdään. Onko niillä tarkoitus kiristää hoitohenkilökunnan työoloja?

Hyvät ystävät, ammattiyhdistysliikkeen mustamaalaaminen on kovin pinnalla. Mediakin tuntuu siihen lähtevän mukaan. Ay-tyypit, nuo oman edun tavoittelijat jotka haluat kohtuuttomia. Minä ammattiyhdistysaktiivina en tunnista kuvaa oman edun tavoittelijoista. Pääluottamusmiehen työssäni teen töitä sen puolesta että hoitajien työskentelyolosuhteet olisivat kohtuulliset, että työehtoja noudatetaan ja henkilöstömitoitus pysyisi lain sallimassa minimissä. Se on yhteistyötä, neuvottelua ja sopimuksia organisaation sisällä. Esimiesten, työsuojelun, hallinnon ja työntekijöiden kanssa. Eli yhteistoimintaa, myös sanan positiivisessa merkityksessä. On päivänselvää että EK:n tavoite on rikkoa työehtosopimusten yleissitovuus sekä saada työsopimusten tekemisestä villi kenttä jossa työnantaja voi valita halvimmalla töihin tulevan.


Minä kannustan teitä ihmiset liittymään alanne ammattiliittoon. Yhdessä olemme vahvempia. Järjestäytyneenä voimme vaikuttaa siihen, ettei suomea muuteta halpatyömaaksi. Omalla palkalla pitäisi kyetä elättämään itsensä.


Hyvät ystävät, rakkaat kanssakulkijat, järjestäytykää, älkää jääkö yksin.


Iloista Vappua, ja aurinkoista kevättä kaikille !