Valtuustoseminaarissa puhe osallistamisesta

19.10.2017

Lokakuussa 2017 järjestetyssä Valtuustoseminaarissa jokainen ryhmä sai puheenvuoron. Ryhmän puheenjohtaja keskityin siellä
osallistamisesta puhumiseen.

Kaupungin visio:
Elinvoima ja hyvinvointi kärjessä- juuret kulttuurissa.

Vasemmiston valtuustoryhmä allekirjoittaa tämän vision.
Visio, strategia ja mielikuvat ovat tärkeitä.
Visio luo mielikuvan siitä mitä me tavoittelemme. Tekee sen näkyväksi.
Strategia tarkentaa miten me siihen etenemme.

Eli tulevaisuuden kuva. Me teemme Järvenpään. Me kaikki järvenpääläiset. Miten me voisimme erottua muista ?

Sanoisin muutaman sanan ihmisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Se on tulevaisuutta.Viimeisen vuoden aikana olen saanut kuulla useita loistavia luentoja, nostan tässä muutamia niistä nousseita ajatuksia esiin.

Kansalaisaktivisti Jaakko Blomberg piti kevättalvella valtuustoseminaarissa meille erinomaisen luennon jonka aiheena oli kaupunki ja kansalaisaktivismi toistensa tukena. Blomberg on ollut Helsingissä liikkeellepaneva voima Kallio block partyssä, Helsinki sauna dayssa, siivouspäivässä ja illallinen taivaan alla tapahtumissa. Kaikki kansalaisaktivismin turvin järjestettyjä tapahtumia. Luennolla tuli hyvin esiin kokemus joka oli tullut alussa, kaupungin kanssa asioidessa, liittyen neuvoihin ja ideoiden tukemiseen: Hidasta, erittäin byrokraattista ja kapea-alaista. Eivät ihmiset tänä päivänä odota vaan haluavat toimia heti. He haluavat toimia enemmän projektiluontoisesti kuin sitoutua pitkäksi aikaa toimintaan.

Tällainen kansalaisaktivismin tukeminen on tärkeä tulevaisuuden työväline kaupunkilaisten osallistuttamisessa. Se vaatii uudenlaista otetta ja uudenlaisia toimintatapoja. Uudenlaisen toimintakulttuurin luomista. Toivon että otamme tänään haasteen vastaan. Strategiamme pohjaa paljon ihmisten osallistuttamiseen. Meidän on huomioitava tämän päivän tavat tehdä se.

Meidän on osallistutettava lapsesta lähtien. Nuorilla on huikeita innovaatioita, tulevatko ne huomioitua riittävästi ?

Ilkka Halava, tulevaisuustutkijan luento oli erinomainen. Paljon ajatuksia herättävä. Hänen näkemyksensä elinvoimaisesta kunnasta oli että tarinat ovat ne jotka kantavat eteenpäin. Vanhat tarinat liittyen ihmisiin ja paikkakuntiin. Jokaisesta kaupungista ja kunnasta löytyy tarinoita joiden ympärille rakentaa matkailua ja vetovoimaa. Jotain sellaista josta jää mieleen juuri tarinan kunta. Mielikuvat kantavat.

Se ei tarkoita sitä että meidän perustehtävämme unohtuu. Se ei mitenkään muuta sitä että kunnassa pitää yhä huolehtia palveluista, aurata kadut ja huolehtia toimivista katuvaloista.

Luovuuspöhnässäni kehitin meille uuden sloganin, tai tarkemmin lainasin sen jostakin mainoksesta, mutta se konkretisoi ajatustani: Järvenpää- jotain aivan muuta.

Yhä avoimempi ja läpi näkyvämpi päätöksenteko todennäköisesti osallistuttaa kansalaisia. Kansalaisvaikuttamisen helpottaminen, toivoisin siihen konkreettista keinoja ja ehkä jotain aivan uutta.

Voimmeko olla edelläkävijoitä tässä? En tiedä. Heitän pallon meille. Ollaan rohkeita ja osallistutetaan tuorein keinoin ja avoimin mielin. Valitaan asioita joita lähdemme viemään rohkeasti uudella tavalla. Se on meidän tapamme erottautua.

Me Järvenpään vasemmistossa uskomme yhdessä tekemiseen ja avoimuuteen. Meidän valtuutettujen kesken on myös oltava avointa ja turvallista dialogia. Meidän kaikkien yhteinen tavoite on elinvoimainen Järvenpää. Keinoista emme ole aina samaa mieltä, mutta voimme silti olla ihmisiä toisillemme. Kun me tunnemme toisemme, kommunikoimme keskenämme ja hyväksymme toisemme erilaisina ihmisinä,ymmärrämme että meillä on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia. Voimme silti olla ihan hyviä tyyppejä. Olen varma että yhteistyömme strategian ja vision kirkastamiseksi sujuu silloin paljon paremmin.

Palatakseni toimivaan arkeen. Toimiva arki on eri asioita eri ikäisille. Turvallinen ympäristö, lähipalvelut, kirjastot, uimahallit, kaupat, katuvalot, talvikunnossapito, hoidetut väylät, julkinen liikenne, paremmat päiväkodit, koulut ja työpaikat, harrastukset kuten kulttuuri joka on kaikkein ulottuvilla ja lähiliikuntapaikat.

Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Kannamme huolta pysyykö infra, palveluverkkosuunnitelma ja palvelut mukana sekä kunnossa kun kaupunkimme kasvaa. Meidän on pysähdyttävä pitämään huolta kaikista. Ihan jokaisesta. Nykyteknologialla mahdollistaisi niin paljon enemmän kuin kunta pystyy tietojärjestelmien kautta tarjoamaan.

Olen luottavainen että tulevaisuudessa meillä on kunnissakin parempi teknologia käytössä !