Valtuustoryhmän puheenvuoro Soten valinnanvapauslaista

29.01.2018

28.1.2018

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat. Esitys valinnanvapauslaiksi ei tue yhtäkään hallituksen asettamista tavoitteista SOTE-uudistukselle. Ei integraatiota, ei palvelujen yhdenvartaisuutta, eikä todellakaan kustannusten madaltumista.

En ole löytänyt yhtäkään asiantuntijalausuntoa jossa todettaisiin että esitetty malli valinnanvapaudesta tuo kustannustehokkuutta, olen lukenut monta lausuntoa joissa pelätään kustannusten räjähtävän, sekä ennustetaan palvelujen pirstaloituvan.

Uudenmaanliitto tänään julkaistussa kannanotossaan muistuttaa että taloudelliset riskit valinnanvapausuudistuksessa ovat suuret. Olen Uudenmaanliiton maakuntahallituksen jäsen, ja tänään aamulla maakuntahallitus kokoontui päättämään omasta lausunnostaan valinnanvapauslakiin. Tiukensimme yksimielisesti meille pohjaesityksessä esitettyjä kantoja. Sattumalta pomintani lakiluonnoksesta koskee samaa kohtaa, johon täällä Järvenpään valtuustossa ollaan nyt tekemässä muutosesitystä, jotta esittelijän pohjana olevaa lausuntoa kaupungiltamme "höllenettäisiin".

Kohta 1 " Voidaanko ehdotetulla valinnanvapauslailla osaltaan kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja, sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ? "Pääosin ei voida" näin me totesimme maakuntahallituksessa yksimielisesti tänään, ilman äänestyksiä. Kokoomus, Sdp,Vihreät, Vasemmisto, keskusta, rkp ja perussuomalaiset.

Väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista sekä palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ei voi saavuttaa lakiluonnoksessa esitetyllä valinnanvapauden käyttöönottamisella. Asiakkaan ja potilaan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on lähtökohtaisesti kannatettavaa, vaikka iso joukko asiakkaita ja potilaita ei välttämättä pysty tätä mahdollisuutta hyödyntämään.

Sosiaalihuollon näkökulmasta on epäselvää, miten ehdotettu malli nopeuttaa palveluihin pääsyä ja estää ongelmien kasautumista. Erikoissairaanhoidon palvelujen valinnanvapaus ja asiakassetelin käyttö erikoissairaanhoidon leikkaus- ja vastaanottotoiminnassa aiheuttavat suuren riskin päivystystoiminnan järjestämiselle ja suuronnettomuuksiin varautumiselle. Maakunnille tulee jättää mahdollisuus päättää asiakassetelien käytöstä ja käytön rajoittamisesta.

Pohdin konkretian tasolla esitystä asiakassetelistä. Mitä se tarkoittaa käytännössä jos oletetussa liikelaitoksessa asiakkaalle/potilaalle myönnetään asiakasseteli ja tehdään asiakassuunnitelma ? "Asiakkaalle tehdään siis hoidon tarpeen arviointi ja maakunta vastaa asiakassuunnitelman teosta, hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta, ja hoidontarpeen arviosta". Yksityisen palveluntuottajan on tätä suunnitelmaa noudatettava, niin miten hoidon aikana muuttuvaan terveydentilaan suhtaudutaan, jos tuleekin tarvetta uusiin tutkimuksiin saman/samojen sairauksien osalta, (kuten usein käy) niin kierrätetäänkö asiakas joka kerta takaisin maakunnan liikelaitokseen asiakassuunnitelman päivitykseen ? Näinhän on tehtävä.

Kun hoidontarpeen arviointi ja suunnitelma tehdään eri paikassa kuin hoito itsessään niin tämä on mielestäni riski palvelulle sekä äärimmäisen byrokraattista. Eli viedään asiakasta luukulta toiselle, ja tehdään palveluketjusta pirstaloitunut. Miten varmistetaan että asiakas saa tarvittavat tutkimukset ja hoidot, vaikeaksi menee.

Tämä kauhistuttaa myös sosiaalipalvelujen näkökulmasta, erityisesti lastensuojelun jossa palveluketjun integraatio ja sujuvuus on todella olennaista, mutta samasssa perheessä voi ihmisillä olla eri palvelujen tuottajilta pirstaloidusti hankitut palvelut. Yksi tärkeä näkökulma on myös, kun käytämme sanaa valinnanvapaus, joka luo mielikuvan vapaudesta valita niin palvelun tuottaja, kuin palveluja, että näin oikeasti ei ole.

Valinnanvapaus kohdistuu paikkaan jossa palvelua annetaan, ja vain mahdollisuuksien mukaan myös hoitoa antavaan henkilöstöön. Hoidon ja palvelujen sisältöä ei voi valita, vaan ne annetaan käypien hoitosuositusten mukaisesti.

Me Vasemmistossa haluamme uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja, haluamme parantaa integraatiota ja palvelujen yhdenvertaisuutta, sekä saatavuutta, hyvin toteutettuna nämä edellämainitut myös palvelevat kustannusssäästöjen syntymistä.

Tämä esitys valinnanvapaudesta on kansantaloudelle, sekä kansanterveydelle huono asia. Mielestämme se pitäisi hylätä.