Valtuusto 10/21

12.10.2021

Kun on tilaisuus kasvaa, se pitää ottaa vastaan,

onko näin? 

Otsikon lauseen sanoi kaupunginjohtaja Naukkarinen eilen valtuuston kokouksessa keskustelussa siitä, kasvaako Järvenpää liian nopeasti?

Kokous kesti eilen  reilun tunnin. Päätimme tärkeitä asioita, jotka olivat hyvin valmisteltuja eikä suurempia näkemyseroja aiheista ollut.

Ennen kokousta oli iltakoulu, jossa oli orientaatio tulevista hyvinvointialueista sote-uudistuksen myötä.

Tässä esityslistan mukaan asiat ja omat kommenttini aiheista. Lainaukset muiden puheenvuoroista olen merkinnyt mahdollisimman selkeästi. 

§95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityksen mukaan.

§96 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esityksen mukaan

§97 Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja kävi läpi loppuvuoden valtuustojen sekä seminaarin päivämäärät.

§98 Asemakaavan muutos As Oy Järvenpään Tupalantie 16

  • Yksi puheenvuoro, liittyen siihen, jos asuntojen kokojen määrävaikutuksista poiketaan, pitäisi tämä tuoda paremmin esiin päätösesityksessä. "Asemakaavan osalta on tässä poikettu kolmioita ja sitä suurempia asuntoja koskevasta määrävaatimuksesta. Tätä poikkeamista ei ole kuitenkaan selkeästi tuotu esille kaupunginvaltuuston päätösesityksen liitemateriaalissa." Tuija Kuusisto, Kokoomus. Tärkeä pointti tässä puheenvuorossa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§99 Takauksen myöntäminen Järvenpään Ratsastusseura ry:n lainalle

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 100 Talouden ja toiminnan seuranta: Osavuosiraportti 6/2021

Tämä pykälä on tiedoksi valtuustolle, ei päätettäväksi, joten sitä voi vain kommentoida tai esittää kysymyksiä, mutta ei tehdä muutosesityksiä. Liitteenä on raportti 1.1-30.6.2021 sekä liikkumavaratoimenpiteiden toteumaseuranta, eli seurannassa on kerrottu säästötavoitteet eri toiminnoista, sekä miten ne ovat toteutuneet.

  • Sdp, Järvenpää Plus, ja Keskusta pitivät ryhmäpuheenvuorot sekä yksi yksittäinen puheenvuoro Vihreiltä.
  • Puheenvuoroissa nousi huoli taloustilanteesta ja leikkaustarpeesta erityisesti lasten ja nuorten palveluissa, vaikkakin nyt parantunut ennuste tämän vuoden verotuloista hieman helpottaa tuskaa. Kaupunginjohtaja vakuutti vastauksessaan, "sellaisia säästötoimenpiteitä palvelualueille eivät tule viranhaltijat esittämään, jotka ovat ristiriidassa lain kanssa". 
  • Tämä on tietysti oletusarvo itsellänikin, että toimimme lain puitteissa. Vielä kun osaisimme oikein valita mihin satsaamme erityisesti kun niukkuutta on jaossa, lapsivaikutusten arvioinnilla on tässä suuri rooli.

Keskustan Esko Lappalainen pohti ryhmäpuheenvuorossaan laajasti väestönkasvua ja sen riskejä. Vastauksessaan kaupunginjohtaja toi esiin aluetutkija Timo Aron näkemyksen, jossa "kehyskunnat kestävät usein noin 1 % kasvupiikin, mutta jos kasvuun on varauduttu ja se on hallittua, ei ole mitään syytä, miksei kasvuvauhti Järvenpäässä voisi olla myös 1,5 %". Tämä aihe on mielenkiintoinen ja siitä voisi ihan oman bloginsa kirjoittaa. Puheenvuorot ovat katsottavissa kokonaan tallenteesta.

  • Itse jäin paljon pohtimaan Vihreiden valtuutettu Reetta Nickin erinomaista puheenvuoroa, jossa hän nosti esiin pitkäaikaistyöttömyyden ja kysyi, mielestäni aiheellisesti, "Onko perusteltua tässä työttömyystilanteessa, pitkäaikaistyöttömien määrän noustua Järvenpäässä keväästä 2020 lähtien, karsia työllisyyden edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä?" (Ennen koronaa helmikuussa 2020 järvenpääläisiä pitkäaikaistyöttömiä oli 524 ja nyt elokuussa 2021 928 henkilöä. Lähde - KELA tilastot) Kasvu on todella suuri.

TE- palvelujen järjestäminen tulee siirtymään kunnille vuonna 2024 joten kysymys on siitäkin syystä erittäin relevantti.

Ylipäätään se, miten me paremmin pystyisimme tukemaan ihmisiä takaisin työelämään niin, että tuki on riittävää. Meidän tavoitteemme pitää olla radikaalisti vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä sekä pitää huolta inhimillisestä ja kokonaisvaltaisesta tuesta. Ei varmasti helppo tehtävä ja ilman riittäviä resursseja se ei onnistu.

"Varsinaista henkilöstöä pitkäaikaistyöttömien asioiden hoitamiseen ei kaupunkimme strategian mukaisesti ole ollut vuodesta 2018 lähtien", totesi hyvinvoinnin palvelualuejohtaja puheenvuorossaan, joten tähän asiaan on varmasti tulossa muutoksia.   

 §101 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020

  • Yksi puheenvuoro liittyen sidonnaisuusilmoitusten ajoissa toimittamiseen, Seppo Heino Perussuomalaiset. Tärkeä muistutus.

Valtuustoaloitteet

  • Järvenpään lintutornin kunnostaminen - Vihreät.
  • Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa - Vihreät.
  • Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi - Perussuomalaiset.
  • Valtuustoaloite yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisäämisestä roskiksien avulla - Satu Haaparanta.

Aloitteiden käsittely on nyt alkukaudesta tuntunut hieman sekavalta, kun ne tulevat etukäteen sähköpostiin, jossa voi allekirjoittaa vastaamalla sähköpostiin, ja lisäksi ne kiertävät valtuustosalissa.

On tärkeää, että aloitteet tulevat sähköisesti etukäteen valtuustolle, jotta ehtii perehtyä. Mielestäni myös allekirjoittamisen pitäisi tapahtua sähköisellä alustalla, jotta aloitteet eivät vie huomiota valtuuston kokouksen aikana, kun kiertävät ristiin rastiin salia.

Valtuutetun tärkeät paikat tehdä vaikutustyötä ovat lautakunnat, jaostot, hallitus ja valtuusto.

Näissä elimissä tehdään myös käyttösuunnitelmat ja budjetit. Valtuustoaloitteet taas tuodaan niin sanotusti ohi tämän väylän, joten olen huomannut nykyään pohtivani tarkemmin suhtautumistani niihin. Toisaalta taas valtuustoaloite on paljon julkisempi tapa vaikuttaa, ja joskus myös tehokkaampi. Olen sitä myös itse käyttänyt ja tulen varmasti käyttämään. Mutta on hyvä välillä pohtia tarkoituksenmukaisuutta.

Aloitteiden kustannuksissa on toki eroja ja mikään budjetti ei ole täysin liikkumaton. Hyvän taloussuunnittelun näkökulmasta, on varmasti syksy parasta aikaa aloitteille, joilla on kustannusvaikutuksia reilummin.

Valtuustoseminaarissa 29-30.10 käsittelemme ainakin opetuksen- ja kasvatuksen palveluverkkoa sekä Järvenpään omaa osallisuusmallia, joka tulee todennäköisesti jo joulukuun valtuustoon päätettäväksi.

Opetuksen ja kasvatuksen alueen palveluverkosta päätämme 15.11, samoin kuin veroprosentin ensi vuodelle, talousarvion sekä investointiohjelman.

Isoja päätöksiä siis tulossa! Marraskuun valtuuston kohdalla kannattaa varata useampi tunti lähetyksen katsomiseen. 

Edit 12.10 klo 12.42, korjattu lauseessa "työttömyyden edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä?" sana työttömyys sanalla työllisyys.