Seksuaalineuvonta kuuluu kaikille

28.05.2021

Ihminen on moniulotteinen ja usein aika kompleksinenkin kokonaisuus, jonka sukupuoli ja seksuaalisuus ei aina kulje käsi kädessä, eikä niiden tarvitsekaan.

"Seksuaalikasvatus on jokaisen ihmisen seksuaalioikeus, ja seksuaalioikeudet ovat jakamattomia ihmisoikeuksia. " - Väestöliitto

Subjektiivinen, eli omakohtainen tulkinta ja kokemus siitä kuka minä olen, on jokaisen oikeus.

Sukupuolisensitiivinen kasvatus tunnistaa tuon oikeuden, se ei kategorisoi ja tulkitse, vaan havainnoi ja tukee ihmisen kasvua omaksi itsekseen. Jos lapsi ja nuori ei saa kokonaisvaltaista, tutkittuun tietoon pohjautuvaa seksuaalikasvatusta, seksuaalisuuteen liittyvät mallit ja uskomukset opitaan joka tapauksessa jostain.

Antamalle ikätasoista tietoa, puhumalla asioista niiden oikeilla nimillä sekä opettamalla turvataitoja tuemme hyvän itsetunnon ja oman kehon arvostuksen kehittymistä. Tämä kaikki parantaa lapsen ja nuoren kykyä pitää huolta itsestään sekä tunnistaa omat ja muiden rajat. Hyvät turvataidot ovat merkittävä suoja esimerkiksi grooming-ilmiön ehkäisyssä.

Entä sitten aikuisväestö?

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä puhutaan paljon ja Järvenpäässäkin tehdään uutta hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2022-2025.

Seksuaalikasvatus ja seksuaaliterveyden tukeminen ovat merkittävä osa ihmisen hyvinvointia. Parhaimmillaan seksuaalisuus on suuri voimavara elämässä. Seksuaalisuus ei häviä ihmisestä toimintakyvyn heikkenemisen, masennuksen tai ikääntymisen myötä. Kuntoutusuunnitelmien teossa ja elämän tuen suunnittelussa pitää aina huomioida ihmisen seksuaalisuuden tukeminen osana kokonaisuutta.

Valtakunnallisia tavoitteita mittareineen en ole löytänyt siitä, miten me tarkastelemme sitä saavatko ihmiset tarvitessaan neuvontaa ja tukea niin seksuaaliterveyteen, kuin seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin? Tässä kohdin katson THL:n ja Väestöliiton suuntaan ja toivon, että tämä nostetaan nykytilaa korkeammalle tavoitteissa. Erikoissairaanhoidossa on myös paljon puutteita siinä, miten ihminen tulee kohdatuksi kokonaisuutena esimerkiksi isojen operaatioiden yhteydessä.

Ehkäisyneuvola ja äitiys- ja lastenneuvola ovat tarpeellisia ja tärkeitä maksuttomia palveluja yhteiskunnassamme. Neuvoloissa keskitytään kuitenkin pääsääntöisesti seksuaaliterveyden edistämiseen ja sinne ei ohjaudu kuin osa väestöstä, joka on pääosin yhtä sukupuolta.

Missä me kohtaamme heidät, jotka eivät synnytä tai tarvitse ehkäisyä?

Keusote voisi olla tässä asiassa yhteistyössä kuntien kanssa edelläkävijä ja tarjota esimerkiksi seksuaalineuvontaa osana perusterveydenhuoltoa. Kaikissa seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä on jokaisen saatava tukea ja neuvontaa sitä tarvitessaan.