Sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisesta lausunto eduskunnalle, ryhmäpuheenvuoro.

24.09.2020

Järvenpään kaupunginvaltuusto kokoontui poikkeuksellisesti torstai-iltana hyväksymään osaltaan MAL-sopimuksen, sekä antamaan lausunnon valtakunnallisen sote-uudistuksen maakuntajaosta.

Ryhmäpuheenvuorossani puhuin myös muutaman sanan laajemmin suunnitelusta soteuudistuksesta ja  korostin seuraavia asioita:

Rahoitusmallin rakenteesta on paljon puhuttu ja kirjoitettu Uudenmaan näkökulmasta. Se on tällä hetkellä joiltain osin haasteellinen ja uskon, että tulemme siinä vielä näkemään muutoksia. 

Kuten esittelijä totesi, on tärkeää että sotenmenot irroitetaan kuntien menoista ja tästä olemme sanaa mieltä. 

Meille Vasemmistossa erityisen tärkeää, että jokaisella suomalaisella on mahdollisimman tasaveroiset sosiaali-ja terveyspalvelut. Se millaiset palvelut saat ei pitäisi riippua siitä missä asut. 

Valtion tasolla lähdimme rakentamaan sote-uudistusta, koska tarvitsemme laajemmat hartiat kannattelemaan sote-palveluja. Tavoitetteena, että jokainen suomalainen saa laadukkaat ja oikea-aikaiset sotepalvelut. Samalla tavoin Keusoten tarkoitus on kannatella alueellista palvelujen saatavuutta

Suomi on hyvinvointivaltio, jossa ihmisiä ei jätetä kadulle kuolemaan, näin kärjistetysti ilmaistuna. Lainsäädäntö ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.

Jos ennaltaehkäisy ja perusterveydenhuolto ei ole oikea-aikaisesti ollut syystä tai toisesta tavoitettavissa, me pidämme huolta ihmisestä viimeistään erikoissairaanhoidossa, joka on kallein palvelun muoto.

Esittelijän esityksessä nousi esiin se, että Uudenmaan ominaispiirteitä ei olisi riittävästä huomioitu lakiesityksessä, mielestämme huoli on joiltain  perusteltua. Uudellamaalla koostuu noin kolmasosa Suomen sotekustannuksista, joten jo tämä itsessään on erityispiirre muihin tuleviin sote-alueisiin verrattuna. 

Lisäksi tärkeä seikka Sote-kustannusten osalta on, että noin 10% palvelujen käyttäjistä tekee 80% prosenttia sotepalvelujen kustannuksista. Suunnitellussa valtakunnallisessa soteuudistuksessa on tähän erityisesti kiinnitetty huomiota palvelujen rakenteessa ja pidemmällä aikavälillä olisi odotettavaa, että se vaikuttaa myös kustannusten kehittymiseen.

Sillä miten hyvin kunnat hoitavat varhaista puuttumista haasteisiin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä on suuri merkitys niin talouden kuin hyvinvoinnin näkökulmasta. Sillä miten sujuvat rajapinnat luodaan tuleviin sote-alueisiin, on erittäin suuri merkitys niin talouden kuin kansanterveyden näkökulmasta. 

Odotamme siis pian valtakunnallista soteratkaisua voimaan.

Tälläkin hetkellä kuntien tehtävä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sillä miten sitä hoidamme, on aina valtava merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon kuluihin. Toivomme Vasemmistossa, että tulemme luomaan hyvät ja selkeät rajapinnat niin, että kunnille myös vastuutetaan terveyden ja hyvinvoinnin hyvää edistämistä.

Pidämme lakiesityksen mukaista pohjaesitystä hyvänä ja kannattamme esittelijän pohjaesitystä. Haluamme lisäksi kiitää kaikkia viranhaltijoita jotka ovat lausunnon valmisteluun osallistuneet