Puheenvuoro Järvenpään talousarviosta 2024

13.11.2023

Talousarvio 2024

Tähän alkuun suora lainaus talousarvioesityksestämme

"Kaupungin toimintakatteen alijäämän kasvua on hillitty vuodesta 2020 alkaen toimeenpanemalla monivuotisia rakenteellisia toimenpiteitä, minkä lisäksi talousarviovuodesta 2024 alkaen toimintakatteisiin on kohdennettu uusi 3 miljoonan euron sopeutustavoite. Lisäksi vuodesta 2025 alkaen toimintakatteisiin nyt kohdennetaan 200 tuhannen euron sopeutustavoite" Kannatamme Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän muutosesitystä, että palaamme alkuperäiseen kaupunginjohtajan esitykseen (Tämä muutosesitys valitettavasti hävisi äänestyksessä niukasti 27-24)

Myös seuraava huomio on suora lainaus talousarvioesityksestämme

"Kaupunki on viime vuosina investoinut merkittäviä summia korvatakseen sisäilmaongelmaisia toimitiloja terveillä ja turvallisilla. Palveluverkkosuunnitelmissa on varauduttu huonokuntoisimman verkon alasajoon lähivuosina, mutta kunto ja mahdolliset vahinkotapaukset voivat yllättäessään tuottaa lisäahdinkoa kaupungin talouden kantokyvylle ja myös toiminnalle, joka parhaimmassakin tapauksessa estyy vähintään väliaikaisesti." Tänään äänestyksen jälkeen lisäsimme vielä tähän 40 miljoonan leikkaukset investointiohjelmasta seuraavalle neljälle vuodelle.

Meidän strategiset päämäärämme sekä suunnitelmat niiden toteuttamiseksi ovat monella tavoin hyviä sekä kestäviä.

Edessä on tämä kolmen miljoonan lisäsopeutustarve palvelualueille ensi vuodelle, tämä itsessään aiheuttaa jo paljon niukkuutta, ja on todennäköistä, että emme kaikilla palvelualueilla pysty kohdentamaan vaadittuja säästöjä.

Hyvinvoinnin palvelualueen leikkaukset huolettavat ryhmäämme erityisen paljon. Ensi vuodelle jo päätetty sopeutusvaade on 320 000 euroa, ja tämä on suunniteltu toteutettavan esimerkiksi tapahtuma- ja kulttuuribudjettia leikkaamalla, sijaisten palkkaamatta jättämisellä ja isoimpana leikkauksena nuorten kesätyöllistymisestä on suunnitelmissa leikata n 75 000 e.

Järvenpää on tukenut nuorten kesätyöllistymistä ja kesätyöllistämistukea on myönnetty järvenpääläisen 14–19-vuotiaan nuoren palkkaamiseen rekisteröityneille yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja kotitalouksille. On valitettavaa, että tämän tuen lakkauttaminen tulee olemaan ensi vuoden esitys. Hyvinvoinnin palvelualueella ei oikein muusta enää jo tapahtuneiden leikkausten jälkeen ole otettavissa noin suuria summia, jos emme lähde sitten neuvottelemaan irtisanomisia, lomautuksia tai rajuja palvelujen aukioloaikojen supistumisia.

Tässä talousarviokeskustelussa on jäänyt hieman pimentoon henkilöstö. Talousarviokirjan mukaan "Tavoitteenamme on onnistumisia ja iloa mahdollistavat työyhteisöt."

Henkilöstön edustajat totesivat seuraavaa yhteistyökomitean pöytäkirjassa:

Talousarviossa ei ole käsitelty riittävästi vuodelle 2024 suunniteltujen säästötoimien vaikuttavuutta palvelutuotantoon.

• Riskiarviot tulisi päivittää palvelualueittain ennen talousarvion hyväksymistä. • Säästötoimilla vaarannetaan strategiset tavoitteet H1 ja J3. (HI Onnistumisia ja iloa mahdollistava työyhteisö, J3 yksilöllinen huomioiminen)

• On suuri huoli työntekijöiden jaksamisesta ja mielenterveydestä, jos säästösyistä sijaisia ei saada käyttää tai luonnollista poistumaa ei korvata.

• On kaupungin johdon/luottamushenkilöjohdon tehtävä linjata, mitä työtä entistä vähemmällä henkilöstöllä jätetään tekemättä. Tekemisen priorisoinnit on tultava johdolta."

Tämä viesti huolettaa Vasemmiston valtuustoryhmää. On oikeastaan pieni pettymys, ettei minkäänlaisia parannuksia ole tulossa henkilöstöetuuksiin, henkilöstön pito- ja vetovoiman parantamiseen. Tiedämme kuitenkin, että meillä on haasteita henkilöstön saatavuudessa.

Järvenpäässä opetuksen ja kasvatuksen palvelualue muodostaa 66 % kaupungin henkilöstöstä.

Henkilöstön edustajat kommentoivat talousarviota seuraavasti:

"Kaupungin henkilöstö ansaitsee edelleen parempaa politiikkaa, kestäviä arvovalintoja ja vakaata taloutta sen järjestämiseen"

Kysynkin nyt henkilöstöjohtajalta, mitä konkreettisia toimenpiteitä on suunnitteilla henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi?