Puheenvuoro Järvenpään asunto-ohjelmasta. Valtuusto 11.12.2023

11.12.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kokousta seuraavat.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa asunto-ohjelman palauttamista valmisteluun SDP:n esiin tuoman evästyksen mukaan.

Mielestämme asunto-ohjelma tulee valmistella uudestaan vastaamaan strategiamme mukaisia vuosittaisia asuntotuotantotavoitteita sekä taloustavoitteita, ja sen tulee olla markkinaehtoisesti toteutettavissa.

Kaupunginhallituksen enemmistön kantoja, joilla hyvin valmisteltu ohjelma muokattiin aivan uusiksi emme kannata.

Erityisen huolestuttavia muutoksia hallituksen enemmistön kannattamassa ohjelmassa olivat esimerkiksi ilman virkavalmistelua, itse päätellyt vuokra-asuntojen keskimääräiset kokojen muutokset sekä vuokra-asumistuotantoon liittyvät muutokset.

Vuokra-asuminen on kasvattanut suosiotaan.

HS 10.12.2023 "Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2022 lopussa vuokralla asui noin 998 000 asuntokuntaa, mikä on noin 35 prosenttia kaikista asuntokunnista. Vuodesta 2010 osuus on kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä. Vuokralla oleminen on hitaassa mutta varmassa nousussa."

Kokoomus toi esiin ryhmäpuheenvuorossaan ARA-tuotannon vähentämisen, jottei kaupunkiimme kerry vuokra-asuntokeskittymää. Vapaarahoitteisen vuokra-asumisen lisäämistä toisaalta kannatetiin. Tässä on jotenkin ristiriitaa, jos ei sitten ajatella, että vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin muuttavat henkilöt eivät kerrytä tätä vuokra-asuntokeskittymää? Vai ovatko he jotenkin erilaisia ihmisiä, erilaisia veronmaksajia? Veronmaksajia toki aivan kaikki vuokralla asujat.

Segregaation, eli alueellisen eriytymisen välttäminen on tärkeää ja merkittävää sekä tukee erityisesti strategista valintaamme, jonka mukaan Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja elämästään nauttivaksi monenlaisista lähtökohdista. Monipuolinen asuntotarjonta ja monipuoliset asuinalueet vähentävät segregaatiota.

Meille on vasemmistossa erityisen tärkeää, että myös asunto-ohjelmassa on huomioitu sosiaalinen kestävyys.

Kunnat rakentavat sosiaalista kestävyyttä eri toimialoilla. Sosiaalisesti kestävät ja turvalliset asuinpaikat ovat tasa-arvoisia ja esteettömiä, eri ihmisryhmät huomioivia ja ne tukevat hyvinvointia asukkaiden arjessa. Näihin kuuluvat kestävän kehityksen mukainen liikenneinfrastruktuuri, terveyttä ja hyvinvointia edistävät rakennukset ja luonnonläheisyys.

Tähän loppuun vielä muutama sana aiheesta kaksoisjohtaminen, muistutuksesi mitä se kunnassa merkitsee. Kun meillä nyt vaikuttaa olevan monenlaisia näkemyksiä virkavalmistelusta asunto-ohjelman suhteen.

(Lainaukset perustuvat kuntaliiton teksteihin)

"Hyvä johtaminen on kunnan keskeinen menestystekijä. Kuntajohtaminen on kokonaisuus, joka muodostuu johtamisen eri näkökulmista ja tasoista. Luottamushenkilö- ja ammattijohdon yhteistyöllä strategisesti johdetut kunnat menestyvät tulevaisuuden haasteissa.

Toimivassa kaksoisjohtamisessa korostuu luottamus ja yhteistyövalmiudet toimijoiden välillä

Kunnan menestymisen kannalta luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimiva yhteistyö ja yhteinen käsitys osapuolten rooleista ja tehtävistä on oleellista."

Kiitos