Puheenvuoro hyvinvointialueen johtajavalinnasta

22.09.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraavat. Tämä on vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro koskien hyvinvointialueen johtajavalintaa. 

Muutama sana menneestä, tästä prosessista sekä tulevaisuuden haasteista. 

 Johtajavalinnan prosessin kulku 

 Jälkiviisastelu on toki aina helppoa, mutta ryhmämme toteaa kuitenkin, että tämä johtajapaikka olisi pitänyt avata hakuun jo viime keväänä sekä tehdä valinta ennen kesää. Me olemme valitsemassa johtajaa täällä Keski-Uudellamaalla nyt, kun esimerkiksi viimeisimmässä kuntalehdessä on jo esitelty kaikki johtajat. Mitään perusteita sinänsä ei haun viivyttämiselle ollut. 

Johtajarekrytoinnin hoiti puheenjohtajisto, ilman, että sitä vahvistetiin niillä vaaleissa valituilla ryhmillä, jotka eivät puheenjohtajistoon kuulu. Ryhmien puheenjohtajat oli kutsuttu kuulemaan vain kärkihakijoiden psykologisen arvioinnin tulokset. Tältä osin prosessi ainakin minulle ryhmän puheenjohtajana ei auennut missään vaiheessa kunnolla. Tämä on mielestäni todellinen riski, ettei valtuustoryhmässä ole yhtään henkilöä, jolle on muodostunut kokonaiskäsitystä niin hakijoista kuin prosessista, ja se ei ole mielestämme hyvä tapa toimia. 

Kohti uutta ja kohti tulevaisuutta 

Nyt kun valitsemme uuden johtajan, voisimme siinä yhteydessä ajatella, että aloitamme uuden aikakauden. Olemme eri tilanteessa kuin monet muut hyvinvointialueet koska meillä rakenteet ovat olleet olemassa jo useamman vuoden. 

 Meillä on minkä päälle rakentaa, tehkäämme se siis fiksusti ja harkiten ja tehkäämme se yhä paremmin jatkossa. 

Jotta tämä puhe ei olisi vain asioiden maalailua ylätasolla, haluan tuoda esiin, että meillä on tällä hetkellä budjetissa yli neljänkymmenen miljoonan ylitysuhka. 

Emme tällä hetkellä pysty toteuttamaan kaikkia lakisääteisiä palveluja Esimerkiksi lapset ja nuoret. Koululääkärille pääsee vain erityisen tarpeen sitä vaatiessa, jos pääsee. Psykiatrista tukea ja hoitoa saa tällä hetkellä käytännössä silloin, kun on niin ahdistunut tai itsetuhoinen, että on hakeuduttava päivystykseen ja tämäkään ei takaa, että hoito järjestyy. 

Meidän pitää pystyä parempaan. 

 Aluehallintovirastoon on tänä syksynä lähtenyt valtava määrä valituksia siitä, ettei lakisääteisiä sosiaali-ja terveydenhuollon palveluja pystytä tarjoamaan. 

Valtavien säästöpaineiden alla puhutaan usein vain leikkaamisesta, kun pitäisi puhua myös johtamisesta

Keusote on rakennettu Lean-organisaatioksi, eli käytössä on valmentava johtaminen, mutta meillä on silti organisaatiossa paljon rakenteita, jotka eivät tätä tue. Jos vihdoin uudistaisimme myös rakenteita jotka tukevat meidän johtamisen tavoitteita.

 Organisaatio, jota johdetaan strategisesti, vahvalla talousosaamisella, ja käytössä on palveleva johtaminen, on myös tehokas ja kustannustehokas. Jokainen pääsee loistamaan parhaalla mahdollisella tasolla, kun ylin johto uskaltaa luottaa ja antaa alaistensa kasvaa ammatillisesti.

 Tehokkuus nähdään usein negaation kautta, että siinä tavoitellaan vain tuotannollista tehokkuutta ja leikkauksia. Haluamme siis korostaa, että tehokkuudessa on myös vahva hyvinvoinnin näkökulma mukana. Hyvinvoiva työntekijä on tehokas ja tuottaa parhaan tuloksen.

 Me emme olisi nähneet henkilöstöjärjestöjen kirjoituksia lehdissä tässä menneinä vuosina niin paljon, jos he olisivat tulleet kuulluksi organisaatiossa. Vaatii rohkeutta uskaltaa olla avoin ja luottaa, mutta avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä on muulla tavoin kovin hankala rakentaa kuin luottamalla ja jakamalla tietoa, yhdessä pohtia alusta saakka haastavia asioita.

Valtuustoryhmämme odottaa, että jatkossa avoimuus ja yhteistyö esimerkiksi henkilöstöjärjestöjen kanssa on yhä parempaa. 

Hyvinvointialueen johtaminen on vastuullinen ja vaativa työ, johtoryhmän merkitystä johtajan ympärillä ei voi korostaa liikaa

 Hyvinvointialueen johtaja kera johtoryhmän määrittää ne suuntaviivat, joilla menemme eteenpäin, yksin ei kukaan voi tehdä muutosta, toivomme tässä samalla paljon viisautta tuleviin palvelualuejohtajavalintoihin -niissäkään valinnoissa ei valitettavasti ole osallistutettu kaikkia ryhmiä mukaan rekrytointiprosessiin. 

Vasemmiston valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikkia prosessiin osallistuneita sekä toivomme tänään viisaita päätöksiä ja muutoksen tuulia.