Keusotesta ja soten kustannuksista

07.02.2020

Kun tarkastelee ensi viikolla, eli 10.2.2020 kaupunginhallitukseen tuotavia Keusoten talousarviomuutoksia viime vuodelle, niin kyllä tekisi mieli kirkua tai ainakin murahdella.

"Summa ylittää talousarvion 9,2 miljoonalla eurolla ja se on 12,9 miljoonaa suurempi kuin alkuperäinen kaupungin talousarvioon varattu raha"

Minä uskoin ja uskon yhä, että terveydenhuolto tarvitsee niin sanotusti laajemmat hartiat toimintaan. Viime talvena perehdyin maakuntahallituksen sote-toimikunnan jäsenenä laajasti sote-kustannusten muodostumiseen Uudellamaalla, sekä siihen miten ja miksi sote-kulut tulevat nousemaan lähivuosina. Vastuu valtion sote-uudistuksen valmistelusta oli silloin Uudenmaan liitolla. Vaikka sote-uudistus esitetyssä muodossa kaatui vuosi sitten keväällä, (en itsekään esitetyssä muodossa voinut uudistusta kannattaa) ei tilastot ja analyysit siitä, miksi tarvitsemme sote-uudistuksen, ole kuitenkaan muuttuneet.

Suurin nousupiikki kustannuksissa on vielä muutaman vuoden edessä päin. Sotekustannukset tulevat nousemaan yhä.

Se mihin voimme vaikuttaa mm. hyvillä matalan kynnyksen palveluilla, oikea-aikaisella hoidolla, palvelujen sujuvuudella ja digitalisaatiolla, on kustannusten nousun suuruus.

Takaisin Keusoteen.
Kun tarkastelen näitä talousarvion ylityksiä, niin tarkempaa analyysia on vaikea tehdä ilman tarkempia tietoja, mutta teen siltä pohjalta mitä esityslistassa kerrotaan. (Tiedot löytyvät julkisesta kaupungin hallituksen esityslistasta.)

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitys n. 1,3 milj. euroa.

Henkilöstökulut alittuneet jonkin verran ja vuokratyövoiman kustannukset kasvaneet, tämä kuulostaa hämmentävältä sekä viittaa alibudjetointiin henkilöstökuluissa.

Henkilökohtaisen avun kohdalla suurimmat kustannukset Keusoten alueella ovat Järvenpäässä, näin kerrotaan. Onko Järvenpäässä myös enemmän henkilökohtaista apua tarvitsevia, mistä kustannukset koostuvat? Aiempina vuosina vammaispalvelujen kulut olivat Järvenpäässä lähikuntia suuremmat, pääsääntöisesti lakisääteisistä vammaislakien mukaisista palveluista.

Henkilöstökuluissa suuret ylitykset, erityisesti kotihoidon kohdalla, viittaa jo alun perin liian pieneen budjetointiin.

Myös asiakasmäärät ovat kasvaneet kotihoidossa 14,1 % vuoden 2018 aikana.

Tämän olisi luullut olevan jollakin tavoin ennakoitavissa ja tämä myös meidän poliitikkojen olisi pitänyt huomioida paremmin budjetin valmistelussa Keusotelle, ottaen huomioon väestön ikärakenne, sekä kotihoidon painottaminen laitoshoidon sijaan.

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret. Ylitys 0,4 milj. euroa.

Kasvu on kohdentunut lähes pelkästään yksityisiin palveluntuottajiin? Miten on toiminut matalan kynnyksen palvelut, entä tukitoimet? Millainen on yksityisten palveluntuottajien hinnoittelu? Tämä vaatii ehdottomasti lisätietoa.

Hoitotarvikejakelu ylitys 0,5 milj. ja apuvälinepalvelujen ylitys 0,5 milj.
Perustoimintoja kunnassa. Onko budjetointi ollut realistista?


Moni asia viittaa vahvasti jo alun perin liian pieneen budjettiin.

Muistan kyllä, kun loka-marraskuussa 2018 Järvenpään sote-lautakunnassa käsittelimme 2019 talousarvioita ja mietin moneen kertaan, voiko tämä riittää ja miten lukuihin pitäisi suhtautua. Olemmeko varautuneet palvelutuotannon lisäksi siihen, että kuntayhtymän aloitusvuosi ei vielä tuo säästöä, kun toimintoja ja palveluja hiotaan ja yhdenmukaistetaan . Mutta selvitysten jälkeen budjetti lähti sellaisena eteenpäin, ja niin lähti valtuustostakin.

Jälkiviisaana, se oli liian pieni.

Sitten on tarkastelu, jota lautakunta tekee tarkasti pitkin vuotta, siis sote-lautakunta teki aiemmin. Seuraa budjetin riittävyyttä eri toiminnoissa ja pyytää tai saa pyytämättä selvityksiä, miksi näyttää, että jokin palvelu on ylittymässä kustannuksiltaan arvioidusta. Tutkitaan syitä ja mietitään miten toimia. Onko ylistys perusteltua vai vaatii toimia?

Kaipaan ehdottomasti huomattavasti tarkempaa omistajaohjausta, parempaa lukujen avaamista ja toiminnan reaaliaikaista tarkastelua.

Onko tämä Keusoten rakenne riittävä sote-toimintojen poliittiselle ohjaamiselle?

Tarvitsemme myös yhä laadukkaampaa ja avoimempaa Keusoten omaa ohjausta ja viestintää, kunnan ja kuntayhtymän rajapinnan työskentelyä. Ilmoitus kaupungille helmikuussa, että edellisvuoden omat kustannukset ovat nousseet kuusi miljoonaa, ei ole sitä.

Koska tilanne on nyt mikä on, jos jos arviot sekä huhupuheet edes osittain pitävät paikkansa, tullaan esittämään leikkauksia ja hintojen korotuksia sote-palveluihin. Tämä on ollut yleinen toimintatapa kustannusten räjähtäessä nousuun.

Leikkaukset matalan kynnyksen palvelusta sekä ennaltaehkäisystä aiheuttavat kupruja ja rönsyjä aina jonnekin toiseen kohtaan hoito- ja palveluketjua, sekä kustannusten nousua, erikoissairaanhoito hyvänä esimerkkinä.

Jos ja kun teemme muutoksia tai vähennämme jotain palvelua, on olennaista tehdä siitä myös vaikuttavuuden arviointia pitkin matkaa.

Itselleni huolta aiheuttaa jonkin verran Keusoten yhteenveto jossa todetaan "Nuovon sopimus on epäedullinen koska se mahdollistaa palvelujen hallitsemattoman kasvun ja asiakasmäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2018"

Järvenpään osalta Keusote teki päätöksen lakkauttaa Nuovon toiminta, tai toisin sanoen vaihtaa palvelun tuottajaa. Vaikka aluksi järkytyin nuorten mt-palvelujen tulevasta muutoksesta, niin perehdyttyäni lukuihin, ymmärsin myös Nuovon olevan kallista ostopalvelua ja tulevalta Nuorisoasemalta Järvenpäässsä löytyy jatkossa samat palvelut, palvelulupauksen mukaan palvelun taso ei tipu, sekä palvelu on linjassa muiden Keusoten kuntien kanssa.

Hyvä näin, nuorten matalan kynnyksen palvelun supistaminen ja sujuvuuden vaikeuttaminen olisi todellista hölmöläisen peiton leikkaamista. Käyttäjämäärän kasvu ei automaattisesti tarkoita, että nuoret voivat huonommin, vaan myös sitä, että he hakevat matalan kynnyksen apua paremmin.

Mitä seuraavaksi?

Tässä on todella pohdittavaa, että miten me menemme eteenpäin sotepalvelujen saralla? Minulla ei tässä kirjoituksessa ole selkeitä vastauksia, se vaatii syvempää perehtymistä lukuihin ja toimintaan.
Toivon tämän kirjoituksen toimivan avoimen keskustelun avaajana.