Kannanotto Keusote, julkaistu Keski-Uusimaa lehdessä 01/2019

25.01.2019

Palkoista, harmonisaatiosta ja Keusotesta.

Keusote, eli kuuden kunnan yhteinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2019.

Toissa viikolla Ylen alueuutiset haastattelivat minua ja Tuusulan Tehyn pääluottamusmiestä (YLE Areena 8.1-19 Uudenmaan uutiset), tuossa haastattelussa nousi esiin huolemme palkkojen yhtenäistämisestä.

Keusoten syksyn 2018 ylikunnallisissa yhteistoimintatapaamisissa meillä on ollut yhteinen näkemys työnantajan kanssa siitä että työn vaativuuden arviointijärjestelmä (TVA) pitää rakentaa huolellisesti, siinä pitää olla eriteltynä selkeästi työnkuvat ja vaativuustasot.

Näin itse taulukkoa on helppoa tarkastella, määritellä palkkaus, ja työtehtävien muuttuessa palkkaa on helppoa tarkastella uudestaan.

Ei ole optimaalinen tilanne että kuntayhtymän alueella työntekijät tekevät useammalla palkalla samaa työtä, mutta hyvä ei ole sekään jos äkkinäisenä ratkaisuna teemme pikaisia palkkojen yhtenäistämispäätöksiä, ilman että tehtävänkuvat ovat selkeästi määritelty.

Jos todellisena tahtotilana on saada palkkausta harmonisoitua jo tämän vuoden aikana se tarkoittaa että TVA:ta pitäisi olla jo yhteistoiminnassa vauhdilla rakentamassa. Budjettia seuraavalla vuodelle aletaan rakentaa keväällä, raamitetaan syksyllä ja hyväksytään loppuvuodesta.

Yleisesti kun puhutaan palkkojen harmonisaatiosta ja katsotaan esimerkiksi työmarkkinaoikeuden ratkaisuja niin viittäkin vuotta pidetään hyväksyttävänä aikana palkkauksen yhtenäistämiselle.

Liittyen maakuntasuunnitteluun ja palkkojen yhtenäistämiseen mahdollisissa maakunnissa, KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on lausunut viime vuonna että sopiva harmonisaatiotaso olisi työn vaativuuden arvioinnin mukainen mediaanitaso. Mediaani on suuruusjärjestyksessä palkoista keskimmäinen. Sen ylittävä osuus muuttuisi henkilökohtaiseksi palkanlisäksi, jolloin kenenkään henkilökohtainen palkka ei laskisi. Itse en kannata tätä, se tarkoittaa kuitenkin lopulta palkkojen tippumista .

Palkkojen yhtenäistäminen voidaan tehdä myös korkeimman palkkaluokan mukaan.

Mikään ei puhu sen puolesta että sosiaali- ja terveyspuolen työntekijöiden palkkoja olisi millään tavoin järkevää laskea.

Toistuvasti puhutaan ja kirjoitetaan siitä että palkat ovat pienet suhteutettuna työn vaativuuteen ja raskauteen.

Toistuvasti keskustellaan siitä että hoitoalan palkoilla ei elä.

Kuntayhtymällä on myös mahdollisuus harmonisoida palkat kuntayhtymän korkeimpien palkkojen mukaan. Miksi toisissa kunnissa hoitajan työpanos on rahallisesti arvoitettu suuremmaksi kuin toisessa ?

Keusotessa näyttää Tuusula olevan palkkajohtaja.

Eli suuren vastuun edessä on kuntayhtymä.

Kun viranhaltija tekee budjettiesityksen kuntayhtymän valtuustolle ja hallitukselle, hän tekee sen virkavastuulla, sen budjetin mukaan jonka me poliitikot olemme määritelleet.

Kuntatasolla ja kuntayhtymissä me poliitikot linjaamme minkä verran olemme hoitajille valmiita maksamaan.

Mimmi Launiala

Kaupunginvaltuutettu (VAS.)

Järvenpää

SuPer PLM

Tuusula