Järvenpään valtuusto, tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta puheenvuro

10.06.2024

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraavat.

Vasemmiston valtuustoryhmä haluaa kiittää tarkastuslautakuntaa erinomaisesta kertomuksesta.

Seuraavassa muutama nosto:

Strategisesti sitovat tavoitteet kaupungilla toteutuivat 50 prosenttisesti, parempaan on jatkossa pystyttävä.

Järvenpään kaupungin edunvalvonnan vahvistamisesta valtionosuuksien suhteen oli mainittu myös, mutta siitä oli jo puhetta tilinpäätösosiossa joten en uudestaan tätä asiaa nosta.

Investoinnit

Suositus: "Investointeja suunniteltaessa tulisi tehdä huolellinen ennakkovaikutusten arviointi, jossa otetaan huomioon mm. tilojen monikäyttömahdollisuus, tilojen muunneltavuuden mahdollisuus tulevaisuudessa eri käyttötarkoituksiin sekä talouden kantokyvyn arviointi."

Sillä miten investointeja hoidetaan, on merkittävä vaikutus kaupunkimme talouteen.

Hankinnat

Suositus: Kaupungin toiminnan tehokkuus edellyttää edelleen huomion kiinnittämistä hankintaosaamiseen ja resursseihin sekä sopimusosaamiseen ja sopimushallintaan, ja näihin liittyvien prosessien kehittämiseen.

Erittäin tärkeä nosto, hankintaosaaminen vaikuttaa suoraan Järvenpään talouteen

Lähtöhaastatteluihin, niiden heikkoon toteumaan, viitataan myös tarkastuskertomuksessa. Tästä samasta aiheesta keskusteltiin jo viime valtuustossa, kun käsittelimme henkilöstökertomusta, todella toivon, että tähän jatkossa panostetaan.

Miten henkilöstönkyselyn tuloksia on hyödynnetty, kysyy tarkastuslautakunta?

Hyvä kysymys, vastausta tähän ei kertomuksesta löytynyt.

OPKA (Opetuksen- ja kasvatuksen palvelualue)

"Tuemme oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti elämän eri vaiheissa. Järvenpäässä varttuvat lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen perustan tulevaisuuden rakentamiseen.

Mahdollistamme hyvinvointia lähtökohdista riippumatta." kerrotaan Järvenpään strategiassa.

Koululääkärille, perheneuvolaan, nuorisoasemille ja erikoissairaanhoitoon joutui kuitnekin jonottamaan kuukausia. Vihreät nostivat jo talousarviopuheenvuorossaan konkreettisia haasteita opetuksen- ja kasvatuksen palvelualueelta hyvin esiin.

Ei tästä liikaa voi puhua, joten toistan samaa mitä täällä on jo muutamassa aiemmassa puheenvuorossa sanottu:

Opetuksen ja kasvatuksen ja palvelualue sisältää lakisääteisesti järjestettäviä palveluita, jolloin niistä on haastavaa säästää - etenkin kun palvelut toteutetaan jo nyt edullisesti naapurikuntiin verrattuna. Me tulemme ensi syksyn talousarvion yhteydessä olemaan aivan varmasti tämän kysymyksen äärellä, että mistäs Opkassa vielä säästetään? Ehdotan jo nyt, ei säästetä, siihen ei ole varaa.

Tarkastuslautakunta suosittelee kertomuksessaan seuraavaa:

"Lapsivaikutusten arviointiin tulisi kehittää malli ja toimintatavat, joita hyödynnetään systemaattisesti kaupungin päätöksenteossa. Haastavassa taloustilanteessa on tärkeää arvioida kokonaisvaltaisesti päätösten todellisia vaikutuksia strategian toteutumiseen, lasten ja nuorten kasvuun ja oppimiseen ja koko kaupungin talouteen."

Vastauksessa kerrotaan: "Kaupunkitasoista mallia päätöksenteon ennakkovaikutusten arvioinnista koskien erityisesti lapsia selvitetään parhaillaan Järvenpäässä."

Minun muistikuvieni mukaan, sitä mallia on selvitetty jo useampi vuosi, miten tämä asia ei vain etene?

Lisäksi tarkastuslautakunnan vastineessa todetaan seuraavaa:

Järvenpääläisissä kouluissa mahdollistetaan ja suositellaan opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstölle tutkimussuositusten mukaisten koulutusten käymistä"

Kuinka moni työntekijä tosiasiallisesti koulutetaan, kuinka laajasti näitä opetusmateriaaleja käytetään? Miten tätä mitataan?

KAUKE (kaupunkikehityksen palvelualue)

Nostona onnistumisesta:

"Svengin alueella tehtiin merkittävä yritystonttikauppa Posti/Transvalin logistiikkahanke, jonka kauppasumma on huomattava (5 848 000 €) ja työllistävä vaikutus n. 300 uutta työpaikkaa. "

Tämä on merkittävä uusi työllistäjä

Henkilöstön kohdalla tarkastuslautakunta suosittaa seuraavaa

Suositus: Palvelualueen henkilöstöön ja tarvittavien virkojen täyttämiseen panostaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta strategiset tavoitteet kehittyvänä ja kasvavana kaupunkina toteutuvat jatkossakin.

Valtuustoryhmämme toivoo, että tämä huomioidaan hyvin

Ilahduimme, no tavallaan ilahduimme siitä, että tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota siihen, miten henkihieveriin hyvinvoinnin palvelualue on kaupungissamme säästetty.

On hätkähdyttävää, miten vähän kulttuurikaupunkimme Järvenpää tosiasiallisesti käyttää rahaa hyvinvointiin ja kulttuuriin. Tähän tarvitsemme muutoksen.

Ja lopuksi, näiden muutamien säkeiden kera valtuustoryhmämme toivottaa kaikille oikein hyvää kesää

"En ma iloitse, en sure, huokaa
Mutta metsän tummuus mulle tuokaa
Puunto pilven, johon päivä hukkuu
Siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu
Tuoksut vanamon ja varjot veen
Niistä sydämeni laulun teen"

  • Eino Leino