Hyvinvointialueen valtuusto 08.12.2022 puheenvuoro

09.12.2022

Pidin eilen hyvinvointialueen talousarvion käsittelyn yhteydessä puheenvuoron Matala-vastaanottojen lakkauttamisesta.

Muutama sana mielenterveys- ja päihdepalvelujen Matala-vastaanoton lakkauttamisesta, ja sitä korvaavista palveluista. Olen kuullut laajaa huolta aiheesta yli puoluerajojen täällä valtuustossa sekä valtuuston ulkopuolella.

On tärkeää, että meillä on matalan kynnyksen palvelu jossa kohdataan vaikeasti tavoitettavia asiakkaita, ja toisaalta että asiakkaalla on kokemus, että konkreettista apua saa, kun sitä tarvitsee.

 Kysyin etukäteen aiheesta palvelualuejohtaja Tiina Salmiselta ja kiitän selkeistä vastauksista. Tässä niitä hieman referoin. 

Keusotessa tehtiin vuoden 2021 puolella päätös siitä, että aiemman muotoinen matalan kynnyksen palvelu Matala on palvelua, joka tulisi tarjota keskitetyn Asiakasohjausyksikön kautta. Asiakasohjausyksikkö vastaa Keusoten uusien asiakkaiden neuvonnasta, ohjauksesta ja suurelta osin palvelutarpeen arviosta. Koska Matalan asiakkaista suuri osa on uusia asiakkaita, niin todettiin, että Matala-palvelun tulisikin sijaita keskitetyssä asiakasohjauksessa. Tämä kuulostaa myös minun korviini loogiselta. 

Tätä uutta Matalaa osana asiakasohjausta ei nyt ole saatu kuitenkaan toistaiseksi käynnistymään resurssipulan takia. Tämä on huolestuttavaa, mutta vaikuttaa siltä, että viranhaltijoilla on vakaa tahtotila asiaa edistää, ja kiitän tästä. 

Tämän vuoden marraskuussa aloitti mielenterveys- ja päihdepalveluissa jo oleville asiakkaille Wipinä niminen palvelu. Pyysin käyttäjälukuja Wipinästä, niitä ei vielä toistaiseksi ollut saatavilla.

 Tämän puheenvuoroni yksi pointti on sanoa ääneen ajatus mikä itselläni on noussut tässä syksyn aikana palvelujamme tarkastellessa - meillä vaikuttaa nyt olevan aika laaja palveluohjauksen ja neuvonnan taso Keusotessa, ja varmasti syystä tähän on panostettu, en sitä epäile. Paljon on kuitenkin laitettu resurssia siihen, että ihmisiä ohjataan ottamaan yhteyttä oikeaan paikkaan ja oikeaan palveluun, toisaalta karrikoiden voisi sanoa, että aika usein meillä ei kuitenkaan resurssipulan takia ole tarjota sitä itse palvelua. 

Toivon, että pidämme mielen ja päätökset kirkkaana ja fokusoituneena siihen, että meidän resurssimme olisivat aina mahdollisimman hyvin paikassa jossa niiden vaikuttavuus on paras, tämä on myös taloudellisesti kestävää. 

Sitä varten me olemme täällä tänäänkin päätöksiä tekemässä, jotta pystymme tarjoamaan alueen asukkaille sote-palveluja.

Kiitos


Ps. Valtuustoryhmämme teki kokouksessa ponnen eli toimenpidealoitteen liittyen asiakasmaksuihin

"Vasemmiston valtuustoryhmä esittää toimenpidealoitteena, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialue selkeyttäisi asiakasmaksulain 11 §:n mukaista maksuvapautuksen hakemista, esimerkiksi laatimalla sekä sähköisen että paperisen lomakkeen maksuvapautuksen hakemiseksi, sekä varmistaa, että kaikki työntekijät asiakastyössä ovat tietoisia käytännöstä sekä tästä lakipykälästä ja ohjaavat asiakasta jo palveluprosessin alkuvaiheessa mahdollisuudesta hakea maksuvapautusta." 

 Tämä iloksemme yksimielisesti hyväksyttiin!

Pidämme tärkeänä, että kukaan ei jätä lääkäriaikaa varaamatta, tai yksikään käyntimaksu ei menisi perintään ainakaan sen takia, ettei asiakkaalle ole ollut tietoa mahdollisuudesta hakea maksusta vapautusta.