Havaintoja Sitran tulevaisuusbarometristä. Mitä suomalaiset tulevaisuudelta toivovat ?

13.03.2019

Heikko toimeentulo vaikuttaa ihmisen tulevaisuudenuskoon.

Sitra on julkaissut hiljattain tulevaisuusbarometrin ( 3/2019) missä oma huomioni keskittyi erityisesti siihen, että heikko toimeentulo vaikuttaa selkeästi ihmisen näkemykseen siitä, voiko hän vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa ja uskooko hän tulevaisuuteen. Jatkuva toimeentulon miettiminen vaikuttaa myös ihmisen aivotoimintaan, se stressaa ja päätösten tekeminen on vaikeampaa.

Argumenttina kuulee aina välillä että "Jokainen on oman onnensa seppä" Olen samaa mieltä siitä, että lähtökohtaisesti ihmisellä on itsellään vastuu omista päätöksistään ja hyvinvoinnistaan. Se ei kuitenkaan poista sitä, että meillä kaikilla ei ole samanlaiset lähtökohdat elämään.

Köyhyys on periytyvää.

Köyhyyden ketjun katkaiseminen on olennaista ja siihen voimme vaikuttaa päätöksillä, jotka tukevat mahdollisimman tasa-arvoista elämää lapsuudesta alkaen. Yhteiskunnan tuella ja tarjoamalla turvaverkolla on suuri merkitys siinä, miten me pärjäämme elämän kriiseissä ja pudotuksissa- riittävän resursoidut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Lasta ja nuorta kasvussa tukevat mm. subjektiivinen päivähoito-oikeus, maksuton toisen asteen koulutus ja harrastustakuu.

Barometrin mukaan suomalaisten toivomassa tulevaisuudessa korostuvat

pohjoismaisen hyvinvointivaltion arvot:

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja suvaitsevaisuus.

Esiin nousi myös vahvasti, että toivottavassa tulevaisuudessa ilmastonmuutos on otettu vakavasti ja ilmaston lämpeneminen on pysäytetty, työllisyys ja toimeentulo on turvattu ja koulutus sekä osaaminen ovat korkealla tasolla.

Eduskuntavaalien äänestyspäätöstä tehtäessä nousi suurimpana yksittäisenä tekijänä esiin työllisyys, työelämän muutos ja koulutus.

Kiinnostavaa oli myös, että ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen ylikulutuksesta on tullut suurelle osalle suomalaisista tärkeä vaikuttamisen kysymys, naisille vielä enemmän kuin miehille.

Verrattuna aiempaan kyselyyn vuonna 2014 koulutus ja ilmastonmuutos ovat nousseet talous- ja verotuskysymysten ohi.

Pohdin omia tavoitteitani, niin nyt eduskuntavaaleissa kuin pidemmällä tähtäimellä päättäjänä. Pohdin myös puolueeni tavoitteita ja ydinsanomaa, peilattuna näihin huoliin ja toiveisiin joita ihmisillä kyselyn mukaan on.

Me Vasemmistossa haluamme nimenomaan rakentaa tasa-arvoista, oikeudenmukaista ja suvaitsevaista Suomea kaikille, ei harvoille.

Jatketaan siis työtä sen eteen!

Barometri löytyy täältä

https://media.sitra.fi/2019/02/28132718/sitraselvityksiatulevaisuusbarometriverkkoon.pdf