Aloitteeni hiilineutraali Järvenpää 2035 tiekartan tekemisestä. 

13.12.2018

Uusimaa tavoittelee hiilineutraaliutta tosissaan vuonna 2035.

Järvenpää on tiukasti mukana.


 (Julkaistu Keski-Uusimaa lehdessä 13.12.2018)


"Uudenmaan maakuntavaltuusto sai 11. joulukuuta pidetyn kokouksensa lopuksi kokeilla päästövähennysten arviointityökalua, jolla testataan erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia Uudenmaan kuntien päästöihin. Koko Uudellamaalla tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035.

Kunnat ovat avainasemassa päästövähennyksissä, yritysten ja kiinteistönomistajien ohella. Karkeaan arviointiin tarkoitettu työkalu on kuntien käytettävissä ja sitä tullaan hyödyntämään päättäjien kanssa käytävissä keskusteluissa ensi vuonna, jolloin Uudenmaan liitto myös tarjoaa opastusta sen käytössä.

Suunnittelupäällikkö Olli Pekka Hatanpää Uudenmaan liitosta kertoi, että työkalun kehittelyssä on keskitytty nimenomaan niihin päästöihin, joiden vähentämiseen kuntien päätöksillä voidaan vaikuttaa." (Tiedote UML 11.12.2018)

Järvenpään valtuusto teki aloitteestani kesäkuussa 2018 päätöksen aikaistaa hiilineutraaliustavoitettaan vuoteen 2035, Uudenmaan liiton linjan mukaisesti.

Osalla Uudenmaan kunnista tavoite on yhä vuodessa 2050.

Tein toimenpidealoitteen valtuustossa maanantaina 10.12.2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä, koska ympäristötavoitteet eivät valtuustoryhmämme mielestä tarpeeksi korostuneet ensi vuoden suunnitelmassa.

"Toimenpidealoitteena esitän, että Järvenpään kaupunki valmistelee ensi vuonna, yhteistyössä virkamiesten ja valtuutettujen kanssa Hiilineutraali Järvenpää 2035 tiekartan.

Tiekartan tulee sisältää niin ylä- kuin alatason sitouttavia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mittarit niiden seuraamiseksi.

Ympäristötavoitteissa meidän on päästävä strategian tasolta tekoihin."

Tämä toimenpidealoite hyväksyttiin eteenpäin jalostettavaksi( äänin 41-9-1).

Hienoa, Järvenpää on vahvasti mukana matkalla kohti hiilineutraalia Uuttamaata.

Mimmi Launiala

Uudenmaanliiton maakuntahallituksen jäsen

Kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän pj. (VAS)