Aluevaltuusto, puheenvuoro aloitteesta oman ensisuojan perustamiseksi

13.06.2024

"Ihmisiä on kuin muurahaisia
Ne loputonta polkuansa taivaltaa
On kaukaa katsottuna kaikki samanlaisia
Niin ettei heitä toisistaan voi erottaa
Kurkistaa jos voisi sielun syvyyteen
Niin kahta samanlaista eipä ois'
Ken katsoo kauneuteen eikä hyvyyteen
Häneltä monta ystävyyttä jääkin pois
Jokainen ihminen on laulun arvoinen
Jokainen elämä on tärkeä"

Näin kirjoitti Veikko Lavi, useita vuosia sitten.

Tähän on helppoa lisätä, että jokainen on asunnon arvoinen.

Kun puhumme asunnottomista henkilöistä, on mukana tässä keskustelussa aina vahvasti eettinen ja moraalinen taso, vastuu huolehtia kaikista ihmisistä.

Elämä voi yllättää monella tavoin ja ihmiset joutuvat haavoittuvaan asemaan monenlaisia teitä. Alkoholismi on vakava kansansairaus ja päihdeongelmia on monella heistä, jotka asunnottomaksi päätyvät. 

Siinä missä mielenterveyden haasteet kuuluvat elämään, ja me kaikki kohtaamme niitä jollain tavoin elämämme aikana, joskus mielenterveyden haasteet voivat kuitenkin vaarantaa tai viedä kokonaan elämänhallinnan.

On tietysti hyvä muistaa, ettei kaikilla asunnottomilla henkilöillä ole mielenterveys- tai päihdeongelmia. Elämässä voi olla monenlaisia mutkia ja haasteita mitkä johtavat asunnottomuuteen. Ja joskus ensisuojasta lähdetään myös aamulla töihin.

Keusoten vastineessa SDP:n aloitteeseen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ensisuojan perustamisesta todetaan seuraavasti:

"Ensisuojapalvelu ei ole lakisääteistä palvelua. Ensisuojapalvelu on kuitenkin monille heikoimmassa asemassa oleville lähes ainoa palvelu."

Ensisuoja sekä päiväkeskus yhdistettynä olisi järkevä tapa tuottaa tätä toimintaa, koska päiväkeskuspalvelu taas on lakisääteistä toimintaa

"Sosiaalihuoltolain 24 b §:n mukaan (L:lla 1280/2022 lisätty 24 b §, joka tuli voimaan 1.7.2023) hyvinvointialueen on järjestettävä päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille päiväkeskuspalvelua, jossa perustarpeisiin vastaamisen lisäksi tarjotaan sosiaaliohjausta. Palvelua tulee järjestää myös päihtyneille ja siinä on oikeus asioida nimettömänä. Päiväkeskus on päihdetyön erityispalvelua.

Keusotessa päiväkeskuspalvelu on tällä hetkellä järjestetty ostopalveluna Järvenpäässä asumispalveluyksikkö Wäylän yhteydessä. Ostopalvelusopimus on voimassa vuoteen 2027 saakka."

Tällä hetkellä me siis ostamme ensisuojapalvelun mikä toimii Keravalla ja päiväaikainen toiminta on Järvenpäässä.

Ja lisähuomiona, vaikka juuri ensisuojapalvelu ei ole lakisääteistä, niin perustuslaki taas takaa monella tavoin ihmiselle oikeuden palveluihin. Esimerkkinä, jos asunnottomalla henkilöllä vaikka on jalassa haava mikä infektoituu, me lopulta hoidamme häntä kalliissa erikoissairaanhoidossa, koska puutteellisten hygieniamahdollisuuksien ja asunnottomuuden takia haavaa ei ole hoidettu.

Vastineessa todetaan:

"Uusia tiloja omalle asumispäivystysyksikölle ei ole tiedossa ja toimintaa ei ole nykyisissä tiloissa järjestettävissä. Uusien tilojen hankkiminen vaikuttaisi investointisuunnitelmaan ja lainanottovaltuuteen. Tätä tarvetta ei tällä hetkellä ole mukana Keusoten investointisuunnitelmassa."

No tuodaan se sinne investointiohjelmaan mukaan.

Vastineessa on myös tuotu esiin kevään 2023 yöpyjät, silloin kun ensisuojapalvelut olivat vielä Hyvinkään Toimarissa.

2023 Tammikuusta toukokuuhun luvut ovat 473 yöpymisvuorokautta.

Vastineessa ei tuoda esiin, tämän kevään lukuja, selvitin ne

2024 tammikuusta toukokuuhun 520 yöpymisvuorokautta.

Luku on nousujohteinen koko tämän kevään ajalta. On todennäköisesti myös vienyt aikaa, että palvelu tunnistetaan ja löydetään, silti käyttäjämäärät ovat nousseet.

Tarkasteltaessa yöpymisvuorokausia on myös huomioitava se, kuinka laajasti palvelua on tarjolla. Meillä on laaja alue Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, ja jos palvelua on tarjolla vain alueen reunalla, kyllä se vaikuttaa kävijämääriin. Jos palvelua olisi tarjolla laajemmin, uskallan väittää, että käyttäjäluvut olisivat korkeampia. 

Merkittävää kuitenkin on se, että meillä on tarjolla asunnottomille henkilöille ensisuojanpalvelua sekä päiväaikaista toimintaa. Näissä palveluissa meillä on mahdollisuus tarjota moniammattilista tukea ja ohjausta, jolla pääsemme niin sanotusti kiinni näiden asiakkaisen haasteisiin, ja pääsemme yhdessä etsimään polkua eteenpäin.

Kiitän selvityksen tekemisestä virkakunnalle, selvityksessä oli tuotu esiin kolme selkeää vaihtoehtoa. Kannatan lämpimästi valtuutettu Pirjo Komulaisen ehdotusta ottaa tämä huomioon seuraavaa investointiohjelmaa tehtäessä, sekä lainanottovaltuuksia hakiessa, sekä kannatan hakemaan rohkeasti tähän valtiolta erillisrahoitusta.

Parhaan vaikuttavuuden saisimme todennäköisemmin vaihtoehdosta, missä on myös päiväkeskustoimintaa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on strategiansakin mukaan edelläkävijä, ja kyllä edelläkävijällä pitäisi olla oma päiväaikainen yksikkö ja ensisuoja, tämä on taloudellisesti pitkässä juoksussa järkevä ratkaisu sekä eettisesti merkittävää.