Aluevaltuusto, henkilöstökertomus 2023

13.06.2024

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraavat.

Vuosi 2023 näyttää monella tavoin hienolta henkilöstökertomuksen näkökulmasta -Henkilöstön tyytyväisyys on parantunut.

Seuraavaksi muutama nosto:

Kertomuksen mukaan "henkilöstön saatavuushaasteista huolimatta avoimia tehtäviä saatiin täytettyä, erityisesti niissä tehtävissä, joiden palkkaa korjattiin palkkaharmonisaatiolla. Hakijamäärät kasvoivat palkkaratkaisun jälkeen keskimäärin 4–5 hakijalla hakua kohden."

Tästä voimme siis todeta, että palkkojen ollessa kohdillaan, nousee kilpailukyky henkilöstöä rekrytoidessa huomattavasti.

"Vuonna 2023 palkkakustannusten ollessa noin 192 M€ ja työvoimakustannusten kokonaisuudessaannoin 267,6 miljoonaa euroa, on sillä todellakin merkitystä, että saamme omaa sijaistoimintaa kehitettyä. Iloitsemme siitä, että Keusoten oma sijaisvälitys jatkoi toimintaansa ja kasvoi edellisestä vuodesta. "Tilausten täyttöasteet olivat n. 82 % sijaistarpeista"

Hienoa, miten omaa sijaisvälitystoimintaa on saatu kehitettyä ja sillä saadaan erittäin laajasti sijaistarpeita täytettyä.

"Vuodelle 2023 oli asetettu kehittämistoimenpiteeksi sairaspoissaolojen määrän vähentyminen. Tähän tavoitteeseen päästiin, kun työkyvyttömyyspoissalopäivät laskivat vuoden 2022 kuntayhtymän aikaisesta 23,0 päivästä/HTV1 vuoden 2023 lopun 18,6 päivään/HTV1."

Mielenterveysperusteisten poissaolojen kasvu on suuri haaste, ja Kelan tilastojen perusteella vaikuttaa siltä, että ne kasvavat koko ajan maanlaajuisesti. Tätä on varmasti hankalaa ratkaista ja kehityssuunta on erittäin huolestuttava.

  • Työturvallisuusilmoitusten käsittelyssä on edetty, hyvä. On hankala ymmärtää, miksei niiden käsittelyprosentti ole 100% vaan se on 82%, kyseessä kun on merkittävä ja tärkeä työturvallisuusilmoitus. Miksi joissain yksiköissä ilmoituksia ei käsitellä loppuun saakka?

  • 80 % Keusoten yksiköistä oli tehnyt riskien arvioinnin, suunta on tässäkin hyvä.

Oppilaitosyhteistyön merkittävyys tulee varmasti vain korostumaan, kun tulevaisuuden ammattilaisista hyvinvointialueilla kilpaillaan. "seuraavan 10 vuoden aikana Keusotesta eläköityy noin 25 % henkilöstöstä." Tämä on todella suuri määrä ja tulee olemaan haaste saada henkilöstöä riittävä määrä avoinna oleviin tehtäviinErillisenä nostona vielä, pidän erinomaisena ratkaisuna sitä, että

"Vuonna 2023 Keusotessa otettiin käyttöön työpaikkaohjaajina toimivien lisävastuulisä."

  Opiskelijan ohjaaminen oman kiireisen työn ohessa on kuormittavaa ja vaatii paljon ohjata tulevia ammattilaisia. Tämä on nyt selkeästi tunnistettu, ja ohjaamiselle annetaan arvoa myös työnantajan puolelta.

  • Matalan kynnyksen yhteistoiminta vakiintuneena tapana kuulostaa erinomaiselta ja työhyvinvoinnin tueksi on tarjolla henkilöstölle useita erilaisia toimintamalleja.

Tässä henkilöstökertomuksen esittelyssä nostettiin esiin henkilöstökyselyn osalta se, miten laajasti toivotaan esihenkilöiltä enemmän läsnäoloa. Usein kuuluu sanottavan, että johtajia on liikaa ja heistä olisi helppoa vain luopua. Tämä ei varmasti pidä paikkaansa, vaan johtajia ja esihenkilöitä tarvitaan myös, kuten henkilöstökyselykin osoittaa

Tämä vuoden 2023 henkilöstökertomus ilahduttaa monella tavoin. Työtä tehdään suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja ennen kaikkea tietoon perustuen.

Vaikuttaa siltä, että kehityskohteita myös todella puntaroidaan ja asetetaan, tietoon perustuen.

Henkilöstöjohtaja Monica Hostiolle tiimeineen kuuluu tästä suuri kiitos, samoin yhteistoiminnan henkilöstön edutuskselle suuri kiitos. 

Tässä yhteydessä onnittelut Vasemmiston valtuustoryhmältä yhdelle henkilöstön edustajista. Keusoten SuPerin pääluottamusmies Päivi Ingberg valittiin ammattiliitto SuPerin puheenjohtajaksi juuri äskettäin, toivotamme hänelle onnea ja voimia tähän vaativaan tehtävään.

Kun mietin tässä, miten tämän erinomaisen vuoden 2023 jälkeen tiputimme sitten YT-neuvottelut massiivisteen säästötavoitteiden kera HR:n syliin, voin vain kuvitella miten raskasta se on ollut niin tiimille kuin koko henkilöstölle.

Tämä säästövalinta oli oikeastaan tehty valtiovarainministeriössä, tarkemmin ottaen Suomen hallituksessa, mikä kieltäytyy, toistuvasti, vahvistamasta hyvinvointialueiden rahoitusta, vaan keskittää mieluummin rahoitusta etenevissä määrin yksityisten toimijoiden tukemiseen

"Suomen hallitus on käyttämässä yksityisen hoidon Kela-korvauksiin 500 miljoonaa euroa tämän hallituskauden aikana. Esimerkiksi lääkäriliitto muutama viikko sitten ilmoitti pitävänsä näitä toimenpiteitä vastuuttomina ja on ehdottanut, että panostus kohdistettaisiin hyvinvointialueisiin. Lääkäriliitto myös nyt toukokuussa vetosi maamme hallitukseen, että leikkaukset peruttaisiin.

THL on aiemmin esittänyt Kela-korvauksiin käytettävien rahojen ohjaamista julkiseen terveydenhuoltoon ja todennut, että korvauksista hyötyvät lähinnä yksityiset palveluntuottajat."

Lopuksi, Vasemmiston valtuustoryhmä kiittää kaikkia kertouksen laatimiseen osallistuneita, sekä koko Keusoten henkilöstöä ja toivottaa kaikille hyvää kesää.