Aloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi

24.03.2022

Tein tämän viikon maanantaina, 21.3.2022  Järvenpään valtuustossa aloitteen seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi, luettuani kouluterveyskyselyn 2021 tulokset. 

(Täältä kysely löytyy esityslistan oheismateriaalina https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_2132022/Hyvinvointi_ja_turvallisuussuunnitelma_2(24291) ). 

Kyselyssä on todella hälyttäviä lukuja koko maan tasolla siitä, miten paljon lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää esiintyy. Järvenpäässä seksuaalista häirintää esiintyy vielä keskivertoa enemmän kuin valtakunnallisesti.

Järvenpäässä koululaisten kokema seksuaalinen häirintä lukuina vuoden 2021 kouluterveyskyselystä, verrattuna vuoteen 2019:

4-5 luokkalaiset 2019: 2,8 % -> 2021: 9,1 %

8-9 luokkalaiset 2019: 19,2 -> 2021: 35 %

Lukiolaiset 2019: 26 % -> 2021: 37,3 %

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat: 2019: 22,7 % -> 2021: 29,8

Aloitteessa esitetään, että kaupunki toimii seuraavalla tavalla:

  • selvittää miten kaupunki voisi tehokkaammin ehkäistä seksuaalista häirintää ja ahdistelua kaupunkimme oppilaitoksissa sekä vapaa-ajan palveluissa.

  • Selvittää mahdollisuuksia kouluttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä kohtaamaan ja tunnistamaan seksuaalinen häirintä yhä paremmin.

  • Varmistaa, että kaupungin oppilaitoksissa ja lasten ja nuorten vapaa-ajan palveluissa on selkeät ja konkreettiset mallit, joiden avulla ennaltaehkäistään ja tunnistetaan seksuaalista häirintää sekä puututaan siihen.

Valtuustoaloitteen allekirjoitti kaksikymmentä valtuutettua ja seuraavaksi se etenee kaupunginhallituksen kautta palvelualueelle valmisteltavaksi, josta saan myöhemmin vastauksen, millaisiin toimenpiteisiin asian tiimoilta on ryhdytty.

Henkilökohtaisesti, ja seksuaalineuvojana, pidän merkityksellisimpänä sitä, että meillä olisi kaikissa kouluissa laadukasta ja ikätasoista seksuaalikasvatusta tarjolla, sekä aloitteessakin viitatut selkeät ja konkreettiset mallit henkilökunnalle seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen sekä käsittelyyn. Turvataidot ja niiden opettelu ovat merkityksellisessä asemassa lapsilla ja nuorilla, niin oman itsensä kuin muiden suojaamisessa.

Kouluissa eri ikäluokat päivittäin kohtaavat, tämän takia aloitteeni kohdistuu nimenomaan kouluihin, sekä vapaa-ajan palveluihin.

Tässä linkki missä laajemmin kysely on luettavissa https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset 

Tässä blogitekstini, muokattuna maaliskuulta 2020, ajankohtainen yhä. Kirjoitin blogin silloin puolustuspuheenvuorona seksuaalikasvatuksen merkitykselle, joten muokkasin ja lyhensin tekstiä nyt.

Hyvä itsetunto suojaa lasta ja nuorta. Se helpottaa tekemään valintoja, jotka tuntuvat nuoresta hyvältä ja oikealta ja antavat suojaa vastustaa ulkopuolista painetta. Seksuaalinen itsetunto on osa kaikkea tätä, se ei ole mikään erillinen ominaisuus.

Puhuttaessa groomingista on hyvällä itsetunnolla valtavan suuri ehkäisevä merkitys. (Groomingilla tarkoitetaan aikuisen sosiaalisessa mediassa alkavaa manipulointia, jolla tekijä valmistelee lapsen seksuaalista kaltoinkohtelua luomalla tähän suhteen.)

Hyvä seksuaaliterveyden perusta luodaan lapsuudessa, jolloin rakentuvat kyky kiintymyssuhteeseen, itsetunto, kehonkuva sekä asenteet itsensä suojaamiseen ja arvostamiseen. Siksi jo lapset tarvitsevat seksuaalisuudelleen tukea ja suojaa.

Käyttämällämme kielellä on valtavan suuri merkitys.

Kiusaamisessa usein arvostellaan toisen kehoa. Läski, rillipää, vitun ruma, ällö, lauta, ja näitähän nyt riittää, myös huora ja homo ovat yhä kelpo haukkumasanoja. Kaikki ne loukkaavat kehoa ja runnovat hyvän itsetunnon ja oman arvostuksen kehittymistä.

Osa tätä kaikkea on myös seksuaalinen itsetunto.

Oman kehon arvostaminen, hyvä itsetunto ja kokemus siitä, että kelpaa juuri sellaisena kuin on, ovat olennaisen tärkeitä. Seksuaalinen itsetunto syntyy asiallisesta seksuaalisuutta, seksiä ja omaa itseä koskevasta tiedosta.

On tärkeää, että lapsille ja nuorille  kerrotaan sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, että seksuaalisuuden monimuotoisuus pitää sisällään myös aseksuaalisuuden, joka tarkoittaa sitä, että henkilö tuntee hyvin vähän tai ei ollenkaan seksuaalista vetovoimaa muita ihmisiä kohtaan.

On tärkeää puhua itsensä hyväksymisestä, oman kehon arvostamisesta. Siitä, että sanoo kyllä vain silloin, kun on aidosti turvallinen ja arvostettu olo. Turvataitojen opettelua- taitoa puolustaa itseään ja asettaa rajoja, sekä taitoa tunnistaa ja kunnioittaa myös muiden rajoja. 

On tärkeää, että kykenee sanomaan, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei.

On tärkeää tietää, että itsetyydytys on sallittua ja suotavaa. Mistä minä kiihotun ja mistä en?

Että porno on viihdettä, aikuisviihdettä, jossa seksuaalinen kanssakäyminen tehdään tietyissä asennoissa, jotta se näyttää filmissä hyvältä. Se ei tarkoita, että seksi itsessään tuntuu parhaalta siinä asennossa.

On tärkeää antaa tietoa ja oikeita ikätasoisia termejä lapsille ja nuorille tueksi, kun he pohtivat, mitä he ovat ja miten he itsensä kokevat. Tämä kaikki on tärkeää riippumatta siitä aloittaako seksielämänsä viisitoistavuotiaana vai kaksikymmentäkolmevuotiaana tai aloittaako sitä ylipäätään. Koska seksi on lopulta vain yksi osa seksuaalisuutta, ja ihmisen seksuaalisuus muokkaantuu ja voi muuttua läpi elämän. 

Monimuotoinen ja tiedostava seksuaalikasvatus on kasvavan lapsen ja nuoren itsetunnon kehittymisen tukemista

Seksuaalinen itsetunto on erityisen haavoittuva osa ihmistä, läpi elämän. 

Seksuaaliväkivalta on aina rikos.