Teemat politiikassa

Ympäristö

Meillä on vain yksi maapallo. Voimme tehdä paljon yksilöinä ja yhteisönä. Ympäristön hyvinvoinnin pitää ohjata niin valtion kuin kuntien päätöksentekoa.

Itse olen kasvissyöjä, niin eettisistä kuin ekologisista syistä.

- Ympäristölle haitallisista yritystuista on luovuttava. 

- Kivihiilen energiakäytöstä pitää luopua 2025 mennessä.

- Turpeen energiakäytöstä pitää luopua

Kaivoslainsäädäntömme pitää uudistaa seuraavalla vaalikaudella.

Kaivoslainsäädännön perustana pitää olla se, että maaperämme rikkaudet kuuluvat lähtökohtaisesti kansalaisille ja yhteiskunnalle, ei kaivosyhtiöille. 

Malminetsintä luonnonsuojelualueilla pitää lopettaa.

https://mimmilauniala.webnode.fi/l/ympariston-hyvinvoinnista/

https://cms.mimmilauniala.webnode.fi/l/kasvisruokailusta-lehtikirjoitus-k-u-lehti-9-2018/

https://cms.mimmilauniala.webnode.fi/l/blogiteksti-jossa-on-vinkkeja-muotoiluun/Tasa-arvo

Oikeus olla minä. Sukupuolesta, seksuaalisesta suuntaumisesta tai varallisuudesta riippumatta.

- Translaki on uudistettava vastaamaan ihmis- ja perusoikeuksia. 

- Perustulo, karsii byrokratialoukkuja ja kannustaa työntekoon ja opiskeluun.

-  Maksuton toisen asteen koulutus. Oikeus laadukkaaseen yleissivistävään koulutukseen myös toisella asteella, niin ammattikoulussa kuin lukiossa, on perusoikeus johon varallisuus ei saa vaikuttaa.

- Päivähoito-oikeus ja laadukas varhaiskasvatus kuulvat kaikille lapsille.

-Lapsissa on tulevaisuus ja nuorissa nykyisyys. Lapsille ja nuorille on taattava mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat elämään perheen varallisuudesta riippumatta.

- Kulttuuri kuuluu kaikille. Sen merkitys hyvinvoinnille on suuri.

https://cms.mimmilauniala.webnode.fi/l/lapset-nuoret-ja-koyhyys/


Terveys

Oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kaikille.

- Palveluiden on oltava tarjolla helposti ja viipymättä.

- Varallisuus ei saa määrittää hoidon laatua eikä sen saatavuutta.

- Kannatan maksutonta perusterveydenhuoltoa.

- Osana parempia vanhusten hoivapalveluja, hoitajamitoitus pitää  kirjata lakiin.

- Omaishoitajien asemaa on parannettava.

- Mielenterveyspalveluiden pitää olla paremmin resursoituja ja helposti saatavilla.

- Päihdepolitiikkaamme pitäisi uudistaa. Suomessa on yhä paljon päihteiden käyttöön liittyvä tabuja, jotka tuntuvat heijastuvan myös päihdepolittiisiin linjauksiin, tutkitun tiedon hyödyntämisen sekä uudistumisen sijaan.

https://mimmilauniala.webnode.fi/l/mielipide-hoitajamitoituksen-lakiin-kirjaamisesta/