Poliittisia teemoja


Eduskuntavaalit käytiin 14.4.2019,  sain Uudellamaalla 755 ääntä. Olen jokaisesta äänestä todella kiitollinen ja onnellinen. Jokainen ääni antaa myös valtavasti lisää draivia jatkaa politiikassa, ja tehdä työtä samojen asioiden ja arvojen eteen kuin tähänkin saakka, niin kuntapolitiikassa kuin maakuntahallituksessa ja puolueessa. Kiitos!

Ympäristö


Meillä on vain yksi maapallo. Voimme tehdä paljon yksilöinä ja yhteisönä. Ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin pitää ohjata, niin valtion kuin kuntien päätöksentekoa.

Itse olen kasvissyöjä, niin eettisistä kuin ekologisista syistä.

- Ympäristölle haitallisista yritystuista on luovuttava.

- Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava.

Kaivoslainsäädäntömme pitää uudistaa.

Kaivoslainsäädännön perustana pitää olla se, että maaperämme rikkaudet kuuluvat lähtökohtaisesti kansalaisille ja yhteiskunnalle, ei kaivosyhtiöille.

https://mimmilauniala.webnode.fi/l/ympariston-hyvinvoinnista/

https://cms.mimmilauniala.webnode.fi/l/kasvisruokailusta-lehtikirjoitus-k-u-lehti-9-2018/

https://cms.mimmilauniala.webnode.fi/l/blogiteksti-jossa-on-vinkkeja-muotoiluun/

M

Tasa-arvo

Oikeus olla minä. Sukupuolesta, seksuaalisesta suuntaumisesta tai varallisuudesta riippumatta.

- Translaki on uudistettava vastaamaan ihmis- ja perusoikeuksia. 

- Perustulo.

- Päivähoito-oikeus ja laadukas varhaiskasvatus kuuluvat kaikille lapsille.

- Lapsille ja nuorille on taattava mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat elämään perheen varallisuudesta riippumatta.

- Kulttuuri kuuluu kaikille. Sen merkitys hyvinvoinnille on valtava.

https://cms.mimmilauniala.webnode.fi/l/lapset-nuoret-ja-koyhyys/


Terveys

Oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kaikille.

- Varallisuus ei saa määrittää hoidon laatua eikä sen saatavuutta.

- Osana parempia vanhusten hoivapalveluja, hoitajamitoitus pitää  kirjata lakiin. Tämä yksin ei riitä hoivapalvelujen parantamiseksi.

- Omaishoitajien asemaa on parannettava.

- Mielenterveyspalvelujen pitää olla paremmin resursoituja ja helposti saatavilla.

- Huumeiden käyttörangaistuksista pitäisi luopua, ja siirtää painopiste haittojen ehkäisyyn.

Päihdepolitiikkaamme pitäisi uudistaa. Suomessa on yhä paljon päihteiden käyttöön liittyvä tabuja, jotka tuntuvat heijastuvan myös päihdepolittiisiin linjauksiin, tutkitun tiedon hyödyntämisen sekä uudistumisen sijaan.

https://mimmilauniala.webnode.fi/l/mielipide-hoitajamitoituksen-lakiin-kirjaamisesta/