Vappupuhe 2018

01.05.2018

Hyvät ystävät, hyvät järvenpääläiset, hyvä juhlaväki, hyvät ihmiset !

Olen saanut kunnian valtuustoryhmän puheenjohtajana, tuoda Järvenpään Vasemmiston terveiset tähän juhlaan.

Muutama sana valtakunnan politiikasta sekä paikallisesta politiikasta.

Minä voin tyynesti khoittaa kapinaan nykyhallituksen toimia vastaan, sata vuotta sitten se ei ollut valinta. Ei enään koskaan niin. Minä voin valita seisonko täällä tänään mekko päällä vai housut päällä, sata vuotta sitten se ei ollut naiselle valinta. Ei enää koskaan niin.

Minä seison täällä ylpeänä ilman valkolakkia, minä olen saanut suomalaisen yleissivistävän ammatillisen koulutuksen. Yleissivistävä koulutus, jota me niin ylpeydellä olemme rakentaneet, ja erityisesti tämän vallassa olevan hallituksen toimesta murentaneet.

Valtakunnallisesti massiivinen leikkauspolitiikka, joka on kohdistunut niin työttömiin, vanhuksiin, lapsiin, lapsiperheisiin, opiskelijoihin, ylipäätään laajasti ihmisiin. Hallitus on mennyt toimissaan pidemmälle, kuin ehkä osasimme koskaan kuvitellakaan. Vasemmistoa todella tarvitaan, meitä jotka uskomme tasa-arvoon ja solidaarisuuteen. Maailmaan, jossa yhteiskunta on kivijalka jokaisen ihmisen tasa-arvoisille oikeuksille lapsesta lähtien, niin päivähoitoon kuin koulutukseen, harrastuksiin ja turvalliseen elämään. Pohja hyvälle elämälle rakennetaan lapsena, ja riittävä yhteiskunnan turvaverkko tukee ihmistä elämän aikana. Oikeus hyvään vanhuuteen riippumatta varallisuudesta.

Me vasemmistossa katsomme, että meillä on oikeus, ja velvollisuus vaatia että yhteiskunta tukee näitä elämän peruskiviä.

Täällä Järvenpäässä pinnalla tuntuu kunnallispolitiikassa olleen enemmänkin sisäiset ja keskinäiset kiistat kuin itse politiikan sisältö. Me olemme valtuustossa onneksi myös tehneet paljon hyviä yhteisiä päätöksiä. Olemme valinneet uuden kaupunginjohtajan, kasvamme hurjaa vauhtia ja väestönkasvuennusteet on ylitetty. Vasemmisto on ylpeänä mukana kehittämässä kasvavaa ja hyvinvoivaa Järvenpäätä, haluamme tehdä sen yhteistyössä.

Huolia meillä on myös. Ne kohdistuvat esimerkiksi siihen, että onnistummeko me myös takaamaan hyvät ja riittävät peruspalvelut kaikille kaupunkilaisille. Miten meidän infra kestää ja pysyy mukana? Kertyykö korjausvelkaa liikaa, jo aiemman suuren korjausvelan päälle? Onko meillä riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja ihmisille?

Järvenpään talousarviossa ensi vuodelle, meille on erityisen tärkeää palauttaa subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä perua päätös päiväkotien ryhmäkokojen suurentamisista. Sekä kiinnittää erityisesti huomiota koulumaailmaan ja terveeseen oppimisympäristöön.

Keski-Uudenmaan Soteen olemme suhtautuneet positiivisesti koska näemme että kuntayhtymällä on mahdollisuus monilta osin tuottaa yhä parempia terveydenhuollon peruspalveluja, yli kuntarajojen. Asiakasmaksut eivät saa nousta, eikä kuntayhtymä tarkoita että lähipalveluja ei tarvita. Me voimme rakentaa hyvän ja toimivan, tasa-arvoisen palveluverkon alueen asukkaille. Niin meidän pitää tehdä.

Valtuuston sisällä on havaittu että päätöksentekoprosesseja pitää parantaa ja avoimuutta lisätä. On perustettu poliittinen yhteistyöryhmä, jossa on edustajat kaikista valtuustossa olevista poliittisista puolueista, ja me Vasemmistosta olemme myös mukana. Me uskomme siihen että hyvää ja kestävää päätöksentekoa tehdään yhdessä neuvotellen, ja katse yhdessä tulevaisuuteen suunnaten. Haluamme lisätä osallisuutta ja avoimuutta päätöksentekoon.

Olemme vahvasti nostaneet keskusteluun, ja tämä on myös saanut kannatusta, että budjettineuvottelut, jo budjetin raamista käytävät neuvottelut, on käytävä laajemmalla pohjalla kuin pelkästään kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa. Kaupunkimme päätöksenteosta puuttuu tällä hetkellä neuvottelukulttuuri, jossa päätösten valmistelua tehdään laajemmalla pohjalla, niin että kaikki ryhmät saavat äänensä kuuluuviin, ja ryhmienkin sisällä enemmän kuin yksi ihminen. Tämän tarpeen ovat tunnistaneet myös monet muut poliittiset ryhmät ja olemme yhdessä sopineet että se muuttuu, ja me valtuutettuina voimme sen muuttaa.

Me siis odotamme että kaupungin ensi vuoden talousarviota rakennetaan yhdessä neuvotellen, kuten puoluerajat ylittävässä työryhmässä olemme sopineet. Sekä jatkossa päätöksenteko Järvenpäässä valmistellaan ja tehdään avoimemmin ja laajemmalla demokratiapohjalla.

Hyvät ihmiset, kanssakulkijat !

Järvenpään vasemmiston puolesta toivotan teille kaikille erinomaisen hyvää vappua ja kevättä !