Valtuusto 11/21

15.11.2021

Järvenpään valtuuston kokous maanantaina 15.11.2021 aloitettiin jo klo 15, asialista on painava ja puheenvuoroja on odotettavissa paljon.

Tässä vielä linkki esityslistaan, pöytäkirjan saamme varmasti myös pian.

https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_15112021<br>

Etukäteen esityslistalta on eniten keskusteluja aiheuttanut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman hyväksyminen vuosille 2022-2031.

Historiasta sen verran, että palveluverkko oli alun perin tarkoitus hyväksyä jo syksyllä 2020 mutta lautakunta päätyi sen kokouksessaan 6.10.2020 palauttamaan valmisteluun, ja päätös niin Järvenpään yhteiskoulun rakentamisesta, kuin Oinaskadun koulun ja päiväkodin sekä Pesäpuun päiväkodin purkamisesta ja jatkotoimenpiteistä, on tehty kokonaissuunnitelmasta irrallisena jo aiemmin.

Ainakaan etukäteen ei ole yksikään puolue ilmoittanut, että palautusesitystä palveluverkkoon olisi tulossa.

Sitten kokoukseen -siteeraukset ovat selkeästi merkittyjä ja olen poiminut puolueiden puheenvuoroista sattumanvaraisesti näkemyksiä. Mielipiteeni on kerrottu erikseen, ja ne ovat omiani.

§ 107 Pöytäkirjan tarkastaminen ja kokouksen työjärjestys

Esityksen mukaan

§ 108 Puheenvuorojen pituuden rajoittaminen

Esityksen mukaan

§ 109 Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

§ 110 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman muuttaminen

Esityksen mukaan

§ 111 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2022-2031

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola piti lyhyen alustuksen vaihtoehdoista joita valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi. Perusteluina mm. pitkän tähtäimen väestöennusteet. Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen piti lyhyen alustuspuheenvuoron siitä, mitä tarkoittaa, että Anttilan lisäsiipi päätetään erillisselvityksen jälkeen vasta myöhemmin kaupunginhallituksessa.

Ryhmäpuheenvuorot

Kokoomus: tukee pohjaesitystä - todettiin, että ryhmä kannattaa Anttilan koulun lisäsiiven korjaamista, kun se tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi. Esiin nousi puheenvuorossa lähikoulujen merkitys. Puheenvuoron piti Sean McLoughlin

SDP: tukevat pohjaesitystä -toivat esiin ponsiesityksensä, turvallisen koulutien takaamisesta kaikille koululaisille, joka oli lautakunnassa yksimielisesti hyväksytty. Pyytävät avointa keskustelua jatkossakin. Puheenvuoron piti Pirjo Komulainen

Vihreät: tukevat pohjaesitystä -toivoivat yhä parempaa lapsivaikutusten arviointia jatkossa. Puheenvuoron piti Reetta Nick

Järvenpää Plus: Tukee pohjaesitystä- toivat esiin toivovansa parempaa lapsivaikutusten ennakkoarviointia sekä esittivät, että Järvenpää alkaisi ensi vuonna valmistella omaa lapsistrategiaa. Puheenvuoron piti Erika Turunen

Keskusta: Kannattaa pohjaesitystä. Toi esiin koulun merkityksen perheiden valitessa asuinpaikkaansa. Puheenvuoron piti Tomi Passi

Vasemmisto: Kannattaa pohjaesitystä. Toin esiin toivovani yhä parempaa lapsivaikutusten ennakkoarviointia, henkilöstövaikutusten arviointia muutoksessa sekä turvallisten koulumatkojen merkitystä.

KD: Kannattaa pohjaesitystä.

Järvenpään nuorisovaltuusto: Pitävät tärkeänä Mankalan koulun säilyttämistä, perustelivat näkemystä esimerkiksi väestöennusteilla sekä kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta koulun säilymistä. Niko Kotilainen piti puheenvuoron.

Yksittäisiä puheenvuoroja mm. valtuuston varapuheenjohtaja Jorma Piisinen otti kantaa kouluinvestointien asiakirjoista ja korjauskustannusten paikkansa pitävyydestä.

Pekka Luuk esitti, että Oinaskadun koulu muutetaan takaisin 1-6. luokkalaisten kouluksi, Lassi Markkanen kannatti. Tuija Kuusisto (valtuustoryhmän pj.) vastasi Vasemmiston ja Keskustan puheenvuoroissaan esittämiin kysymyksiin kokoomuksen tavoitteista

Äänestimme Luukin muutosesityksestä, JAA 43- EI 5, 2 tyhjää, 1 poissa.

Eli pohjaesityksen mukaan päätös.

§ 112 Investointiohjelma 2022-2031

Ryhmäpuheenvuorot

Perussuomalaiset: Perussuomalaisten näkemyksen mukaan investointiohjelma ylittää kaupungin kantokyvyn, ei esitetty yksittäisiä karsimisesityksiä tässä puheenvuorossa. Esittävät valtuustoaloitteen muodossa muutoksia ohjelmaan. Puheenvuoron piti Ismo Nöjd.

SDP: Pohjaesityksen kannalla -Toivat esiin huolensa siitä, että investointiohjelmaa ja investointeja karsittu merkittävästi. Puheenvuoron piti Emmi Mäkinen

Vihreät: Pohjaesityksen kannalla -Toivat esiin, että investointeja tulee tarkastella vuosittain. Lähiliikuntapaikkojen merkitys tuotiin esiin. Puheenvuoron piti Riikka Juuma.

Keskusta: Pohjaesityksen kannalla. Eivät tee muutosesityksiä, vaikka pitävät kyllä ohjelmaa massiivisena. Ovat huolissaan siitä, rakentaako Järvenpää riittävästi perheasuntoja. Puheenvuoron piti Tomi Passi

Kaupunginjohtaja piti lyhyen vastauspuheenvuoron jossa mm. totesi, että investointiohjelmaa korjataan tarpeen mukaan, sekä toi esiin sen riskin mikä piilee infran korjausvelassa. Hän myös toi esiin sen seikan, että ennusteiden mukaan Järvenpään oppilaslukumäärä on sama kuin nyt myös vuonna 2040 (Järvenpää on yksi niitä harvoja kuntia, joissa lasten määrä ennusteiden mukaan ei laske).

Investointiohjelmasta käytettiin vielä muutama yksittäinen puheenvuoro, jotka olivat lähinnä kommentteja.

Tässä vaiheessa, kun pykälä oli käsitelty loppuun, kello oli lähemmäs 17.00 ja valtuusto piti reilun puolen tunnin ruokailutauon.

Kello 17.35 jatkoimme

§ 113 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 talousohjelma

Kokoomus: Pohjaesityksen kannalla - toivat esiin näkemyksen, että olisi hyvä katsoa samalla taaksepäin, kun katsomme eteenpäin. Arvioida myös menneitä talousarvioita samalla kun katsomme tulevaisuuteen. Eivät näe leikkauksia kurjistamisena vaan mahdollisuutena. Puheenvuoron piti Willem van Schevikhoven.

SDP: Pohjaesityksen kannalla -Toivat esiin, että verotuloja arvioidaan nyt kertyvän noin 11 miljoonaa enemmän tulevalla talousohjelmakaudella kuin syyskuussa ennakoitiin. Ryhmää huolestuttaa pitkäaikaistyöttömyyden kasvu, jonka vuoksi hallituskäsittelyssä tekivät esityksen, jolla pitkäaikaistyöttömien suunnitelmien teko siirtyy Keusotelta kaupungille. Puheenvuoron piti Nea Karenius.

Perussuomalaiset: Pohjaesityksen kannalla -Toivat esiin kunnille tulevat lisätehtävät ja huolen niiden rahoituksesta tulvaisuudessa. Näkevät, että pidemmän päälle soteuudistus kuitenkin vähentää kustannuksia, kun sotevastuu siirtyy pois kunnilta. Puheenvuoron piti Laura Virkkunen.

Vihreät: Muutosesitys - Haluavat taloussuunnittelun olevan inhimillistä ja pitävät toistaiseksi epäselvänä mikä tulevaisuuden tulorakenne tulee olemaan. Esittävät, että vuosille 2024-2025 kaavailluista kuuden miljoonan euron lisäsopeutuksista luovutaan. Pitävät tärkeänä miettiä millä hinnalla puskuria kaupungille kerrytetään. Puheenvuoron piti Tiia Lintula.

Järvenpää Plus Pohjaesityksen kannalla - Painottivat, että hyvinvoinnin perusta rakennetaan lapsuudessa ja satsaaminen varhaiseen, matalan kynnyksen tukeen niin hyvinvoinnin kuin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ovat kustannustehokkain investointi hyvään tulevaisuuteen. Puheenvuoron piti Jenni Marttinen

Keskusta: Pohjaesityksen kannalla -Totesivat, että vuosi 2023 on talousarvoituksia täynnä. Antavat kuitenkin tukensa virkavastuulla laaditulle taloussuunnitelmalle. Eivät näe, että voisivat kannattaa 2024-2025 vuosien lisäsopeutuksista luopumista. Puheenvuoron piti Esko Lappalainen.

Vasemmisto: Kannattavat Vihreiden muutosesitystä - Totesivat, että tilikauden mittari ei saa olla ainut mittari, jota seurataan. Olisi tärkeää ymmärtää, että satsaaminen lapsiperheisiin ja hyvinvointiin on aina investointi tulevaisuuteen. Puheenvuoron piti Mikko Perkoila.

KD: Pohjaesityksen kannalla - toi esiin, että jokainen perhe ja jokainen ihminen pystyy itse parhaiten vaikuttamaan elämäänsä. Kaupunki tarjoaa infran ja ympäristön.

Muutama yksittäinen puheenvuoro tässä pykälässä. Suosittelen katsomaan tallenteelta ainakin Keusoten hallituksen jäsenten Reetta Nickin ja Mia Rundgrenin puheenvuorot.

Vihreiden muutosesitystä kannatti Katja Repo.

Katri Kuusikallio piti puheenvuoron ympäristötavoitteiden merkityksestä/puutteista talousarviossa.

Petri Perta kritisoi ympäristötavoitteiden nostamista esiin tässä keskustelussa, Ville Mustonen toivoi asiallista keskustelua kaikilta, vaikka eri mieltä olisimmekin.

Valtuuston puheenjohtaja Petri Graeffe lopulta toivoi kaikilta valtuutetuilta sitä, että keskustelumme pysyisi asiallisena niin salissa kuin somessa. Me edustamme Järvenpäätä keskusteluissamme.

Pitkäaikaistyöttömyys nousi useassa puheenvuorossa esiin, ja pohdinta siitä, miten voisimme pitkäaikaistyöttömyyden tuomia haasteita sekä itse asiaa hoitaa mahdollisimman hyvin. Myös Keusoten kustannukset nousivat paljon puheenvuoroissa esiin, kuinka paljon ne tulvat ylittymään tänä vuonna. Tämä mietityttää paljon myös itseäni. 

Lopuksi äänestimme Vihreiden muutosesityksestä, muutosesitys oli EI.

Lopputulos: JAA 37- EI 13, eli pohjaesityksen mukaan.

§ 114 Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2022-2023

Esityksen mukaan.

Perussuomalaisten Seppo Heino piti puheenvuoron, jossa vertaili verotasoamme lähikuntiin.

§ 115 Myllytien kortteli 634 myyminen

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli lyhyesti pykälän.

Keskustan Esko Lappalainen piti puheenvuoron, jossa kehui hanketta ja piti sitä hyvänä.

Valtuustoaloitteet:

Investointiohjelma taloudellisesti kestävälle pohjalle/ Perussuomalaiset

Mikko Taavitsainen esitteli aloitteen.

Sellainen kokous tänään, paljon puheenvuoroja ja mielestäni paljon erinomaisia nostoja sekä näkemyksiä. Nopeampi kokous kuin olisin itse odottanut, ja muutaman samanlaisen kommentin sain muutamalta muultakin valtuutetulta. 

Mutta, kaikki tärkeä tuli käsiteltyä, pykälät olivat hyvin valmisteltuja ja muutosesityksiä oli vähemmän kuin muistelisin aiempina vuosina olleen, ja jokaisessa pykälässä jäi pohjaesitys voimaan. 

Itseäni harmittaa ettei Vihreiden esitys säästötavoitteita luopumisesta vuosille 24-25 mennyt läpi. 

Näillä rahoilla ja resursseilla sitten ensi vuosi hoidetaan perustehtäväämme, eli palvelujen tarjoamista kuntalaisille, jotta Järvenpäässä on hyvä asua ja elää.  

Joskin, talousarvio on aina arvio ja harvoin se täysin muuttumattomana pysyy. Suuntaviivat on nyt kuitenkin selkeästi määritelty.


Seuraava kaupunginvaltuuston kokous pidetään 13.12.2021