Valtuustopuheenvuoro kaupungin strategiasta

13.06.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat

Vasemmiston valtuustoryhmä lähti tähän strategiatyöhön avoimin mielin.

Toimintaympäristöanalyysi futures platformilla oli mielenkiintoinen ja varmasti tarpeen tavoitteiden selkeyttämiseksi. Taustamateriaalin määrä strategiatyössä on todella suuri, jo yksin kaupungin omia ohjelmia ja taustapapereita on paljon, ja siihen kun vielä lisätään keskeiset sidosryhmät tavoitteineen.

Ylipäätään strategiaprosessin vaiheet ja tavoitteet olivat todella selkeästi avattu ja prosessin juoksutus oli onnistunut. Sitä jäin pohtimaan, että voisiko työskentelyä jatkossa kehittää yhä enemmän siihen suuntaan, että henkilöstön sekä poliittisten luottamushenkilöiden työskentely yhä sujuvammin nivoutuisi yhteen?

Luottamushenkilöt sekä muut osallistujat jaettiin etukäteen eri teemojen mukaisiin ryhmiin seminaaripäiviä varten, näissä ryhmissä työskenneltiin jokaisena kolmena päivänä, ja ryhmissä oli myös viranhaltijaedustus mukana.

Itse toimin Osallisuus-ryhmän puheenjohtajana, kiitos tässä yhteydessä vielä kaikille ryhmän jäsenille työskentelystä yhdessä, se oli mielestäni antoisaa sekä opettavaista.

Strategiatyöhön oli varattu aikaa, riittävästi aikaa, tämä antoi tilaa ja aikaa siis myös ajatuksille. Lopulta kaikki pitää saada mahtumaan käytännössä yhdelle paperille, kärjistettynä tiivistää suuri määrä tekstiä ja ajatuksia yhdeksi hiotuksi timantiksi.

Eikä taustatyö toki hukkaan mene, prosessin aikana käydyt keskustelut ja linjaukset ovat selkeyttäneet paljon sitä, mistä valtuustona olemme samaa mieltä ja mistä eri mieltä. Me edustamme erilaisia arvopohjia erilaisista lähtökohdista, joten on luontevaa, että eriäviä näkemyksiä myös löytyy.

Jokaisen poliittisen ryhmän taustalla on kuitenkin yhteinen päämäärä, vaikka keinot ovat hieman erilaisia, eli päämäärä rakentaa ja visioida yhä parempaa kaupunkia palveluineen asukkaille -ja niitä asukkaita me poliitikot olemme

Parhaimmillaan demokratiassa käydään laajaa keskustelu ja ajatustenvaihtoa, uskalletaan luottaa ja olla avoimia. Pyritään löytämään yhteisiä näkemyksiä. Oma kokemukseni on, että onnistuimme tässä strategiatyöskentelyssä sen osalta hyvin, viimeisenä seminaaripäivänä kun vedettiin yhteen työryhmiemme tuotoksia vaikutti siltä, että olimme todellakin saaneet tiivistettyä olennaiset asiat ja arvot yhteistyöllä.

Tämän kaiken työskentelyn jälkeen oli pettymys, että tätä lopputyöstämistä tuntuu vaivaavan kiire. 

Lopullisen strategian kirjoitusasu ja lauserakenteet eivät tunnu loppuun harkituilta, osittain vaikuttaa siltä kuin olisi copypastauksella yhdistelty sanoja toisiinsa.

Ryhmien puheenjohtajat työstivät viime viikolla useamman tunnin yhdessä strategiaa ja muotoilimme yhteisymmärryksessä sitä, taustalla ajatus, että löytäisimme sanamuodot, jotka voitaisiin mahdollisimman laajasti valtuustossa hyväksyä.

Strategian ehdotus visioksi

jossa "Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa", herättää vain kysymyksen jättääkö pahoinvoiva järvenpääläinen asiansa hoitamatta ja jää kotiin? Vaikka taustalla olisi filosofinen pohdinta ja vaikka kyseessä on visio, niin silti, ryhmämme mielestä tämä lause herättää vain ajatuksen vastakkainasettelusta.

Olemme valinneet kolme painopistettä ja käsittääkseni laajasti ollaan sitä mieltä, että painopisteet ovat hyvin valittuja.

"Kestävä kasvu, Vireä kaupunkielämä, Ajoissa auttaminen"

Olen samaa mieltä, että painopisteet ovat hyvin valittuja

Kuitenkin, ensimmäinen asia mikä lapsista kolmannessa painopisteen tekstiosiossa mainitaan, on seuraava:

"Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset haluavat olla mukana työelämässä"

Jos kuitenkin ensin keskittyisimme siihen, että pyrimme tarjoamaan lapsillemme lähtökohdista riippumatta mahdollisimman tasa-arvoisen, viihtyisän ja turvallisen ympäristön kasvaa, ja tarjoamme apua ja tukea, silloin kun sitä tarvitaan. Keskitytään niin työelämän kysymyksiin sitten vähän myöhemmin.

Valtuustoryhmämme on yhdessä SDP:n Vihreiden sekä Plussan kanssa työstänyt muutosesityksiä tähän esitettyyn tekstiin, ja tulemme myöhemmin esitettäviä muutosesityksiä kannattamaan.

Lopuksi haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana strategiatyössä sekä erityisesti valmisteluun osallistuneita työntekijöitä.